Земята – наш общ дом

 

 

 

22 април – Международен Ден на Земята

Това е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард хора в 174 държави, в името на опазването на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.
На този ден през 1970 г. за първи път е отбелязан Международният ден на Земята. Тогава милиони американци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда.
В България Денят на Земята се отбелязва от 1993 г.
По повод 40 години от обявяването на 22 април като международен ден за защита на Земята, в СОУ „С. Савов“ седмицата протече под надслов „Земята – наш общ дом“. По този повод на 20 април в час на класа, за учениците от V и VІ беше представена презентация на тази тема, а за учениците от горения курс бе показан филмът „Дом“.
На 22 април се проведе празник за учениците от V и VІ клас. Инж. Добринка Балканджиева – ръководител звено в „Управление, охрана и стопанисване на общинска гора“ – община Пирдоп, запозна учениците с проблемите, свързани със замърсяване на околната среда в Пирдоп.
След това Радослав Чардаков – ученик от VІ б клас представи презентация на тема „ Пътешествието на една водна капка“. С тази презентация ученикът се класира на ІІІ място на Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии.
Учениците от V и VІ клас подредиха изложба на растения, животни и богатствата на нашата земя.
В двора на училището бяха засадени дървесни видове.
Учениците подготвиха и табла по темата „Земята – наш общ дом“.
М. Иванова и Н. Касабова – преподавателки в СОУ „С. Савов“

 

Добави коментар