За културата – сериозно!

Според календара, издаден от Националното сдружение на общините в България, средно на три дни поне две общини имат свои празници. Много от тези празници са съпроводени с културни дни, изпъстрени с многообразни и съдържателни културни изяви. Така е с традиционните Влайкови дни в Пирдоп, богата на събития седмици предшестваше празника на община Антон, множество събития, кое от кое по-стойностни се случват всяка година в Челопеч, както и в много други общини в България. Всеки един от тези празници представлява своеобразна емблема за общината, която полага усилия да ги превръща в традиция и да предлага все по-качествен културен продукт.
Такива празници се организираха до скоро и в Златица. Тази година обаче, на жителите на общината бе предложена една псевдо културна програма, скалъпена посредством една напълно аматьорска организация от страна на кмета Нонка Каменова.
В нормалните общини провеждането на такива културни празници е особено отговорно за общинските ръководства. Тяхното качество и значимост са израз на уважение към жителите, на които не бива да се хвърля прах в очите, като само се отбива номера. В такива общини се осъществява пълно взаимодействие между община, читалище и училище. Привличат се и ветерани самодейци и млади талантливи хора, канят се и професионални театри и ансамбли.
Такова нещо в Златица не се състоя. Нонка Каменова игнорира читалищната институция, училищната, комисията по култура в ОбС и реши, че самостоятелно ще изненада златичани. И наистина ги изненада – с пълната посредственост и инцидентност на предложените „културни събития“, с липсата на предварителна разгласа, както се случи с концерта на Николина Чакърдъкова. Демонстрираното инфантилното отношение на Нонка Каменова към културата в община Златица показва очебийната й немощ и в тази област на живота в общината.

„К“

Добави коментар