За златишкия губернатор закони няма

През последните дни областният управител на Софийска област е изпратил няколко писма до кмета на община Златица, от чието съдържание личи намерението му да накара Нонка Каменова да чете и изпълнява законите и решенията на ОбС.
Писмо с Изх.№ 08.19 – 11/25.02.2008 г. се отнася за решение №20/30.01.2008 г., с което ОбС даде съгласие за предоставяне на безлихвен заем в размер на 17 хил.лв. на ДМСГД, с които да се изплатят трудовите възнаграждения, разходите за вода, ток, телефон за януари 2008 г. Кметът на общината оспори това решение. Областният управител посочва, че процесното решение на ОбС представлява воля на орган на местното самоуправление, в изпълнение на законово правомощие и е в съответствие с фактическите и правни основания, послужили за неговото вземане.
Със заповед №18/11.01.2008 г. кметът на общината е отменил Заповед №195/01.08.2008 г. на бившия кмет, относно настаняване в общински апартамент на лицето Иван Вельов Иванов, съгласно която трябва да освободи жилището. С писмо №94-И-10/26.02.2008 г. областният управител уведомява кмета на общината, че е образувал административно производство на основание чл. 24 ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.
С решение №12/19.12.2007 г. ОбС Златица упълномощи кмета на общината да проведе преговори и подпише анекс към договор №5986/02.05.2007 г., касаещ проблема със сметището. Кметът на общината не изпълни решението и както е известно върна сумата 252 хил.лв. на държавата. Това нейно действие предизвика молба от председателя на ОбС до Областната администрация. В тази връзка областният управител е образувал административно производство.
Едно от поредните нарушения на нормативните уредби от Нонка Каменова е публикуваната на 4.03.2008 г. Покана от кмета на общината до нейните жители да присъстват на 06.03.2008 г. на обществено обсъждане на проекта за бюджет. Срокът е тридневен, а законът позволява седем дни. Остава без коментар обстоятелството, че срокът за представяне на проекта за бюджет беше 15 февруари 2008 г. и досега нито един общински съветник не е имал щастието да го види.
Това са само няколко примера от общата нерадостна картина, която кметът на община Златица Нонка Каменова ежедневно твори, незачитайки законите и решенията на ОбС.

Добави коментар