Започва програмата за млади висшисти „Старт в кариерата“

От понеделник, 14 април 2008 г., бюрата по труда в цялата страна започват приемането на документи на млади висшисти за работа в публичната администрация по програма «Старт в кариерата».
В програмата могат да кандидатстват младежи до 29 г., регистрирани в бюрата по труда, без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование през предходната или текущата година и имат добър успех от дипломирането над 4.00. До 25 април 2008 г. могат да подават комплект документи с молба – заявление за участие по програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места.

Общо 1 067 работни места в публичната администрация са заявени по настоящата процедура на програмата. Възможност да започнат трудовия си стаж в централни ведомства ще получат 633 младежи.

Предвид големия интерес през последните години, се увеличават средствата, които се осигуряват от МТСП за субсидиране на заетостта (заплати и осигуровки) на младежите, наети по програма „Старт на кариерата“. През 2006 г. за всяко наето лице са осигурявани средства за работна заплата в размер на 250 лв. месечно, през 2007 г. – заплатата беше 280 лв, а през 2008 г. е 330 лв. Младежите се наемат на трудов договор със срок до 9 месеца.

Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на страницата на Агенцията по заетостта и във всички Бюра по труда.