„Заедно в час“ в ПГТХТ – семинар на директорите

„ЗАЕДНО В ЧАС“ В ПГТХТ – СЕМИНАР НА ДИРЕКТОРИТЕ

На 23 януари ПГТХТ „Н. Димов“ стана домакин на обучителен семинар за директорите на училища от Софийска област по програма „Заедно в час“. Професионалната гимназия осигури обяд и кафе-пауза с кетъринг за участниците. Ученици посрещнаха гостите на учебната рецепция и през целия ден бяха на тяхно разположение. Семинарът започна в 10,00 часа. Директорът домакин П. Ценова пожела ползотворна работа на своите колеги.

Програмата „Заедно в час“ се координира от Министерство на образованието, младежта и науката, Регионалните инспекторати по образование и си сътрудничи с организациите на работодателите в системата на народната просвета, както и с редица образователни НПО. Началникът на РИО – София област /организатор на семинара/ Хр. Андреев приветства присъстващите директори и пожела повече активност при кандидатстването за работа по програмите на МОМН. Той изрази задоволство, че след проектите за извънкласна дейност и учебна практика тази учебна година на вниманието на училищата е предложена и програмата „Заедно в час“.

Мисията на „Заедно в час“ е да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, като насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в нашата образователна система и общество.

Целта на програмата за професионално менторство на „Заедно в час“ е да установи връзка между учителя и професионалист от утвърдена международна или българска компания. Участието и успешното завършване на програмата „Заедно в час“ дава предимство на учителите в бъдещото им кариерно развитие, като им осигурява полезни контакти с опитни професионалисти – корпоративни партньори, които дават информация, споделят опит и предоставят възможност за стаж.

„Заедно в час“ е част от международната мрежа Teach For All, която има изградени партньорства с магистърски програми в най-престижните университети като Harvard, Stanford, Princeton и Columbia. Тези университети осъзнават важността на опита, който придобиват младите учители по време на двегодишната програма, и му отдават изключително значение при разглеждането на кандидатури.

Учителите на „Заедно в час“ ще преподават на множество паралелки и ще развиват децата комплексно, като обръщат специално внимание не само на знанието, определено от стандарта по конкретния предмет, а и на различни умения, компетенции и нагласи. За тази цел те ръководят допълнителни извънкласни обучителни сесии и извънкласни занимания по грамотност, изграждат партньорство с други учители, с доброволчески и дарителски организации. Опитът на организациите от мрежата Teach For All еднозначно показва, че ефектът върху грамотността и мотивацията на учениците е значителен, като това се отразява положително на работата им по всички предмети. Възможно е това да има ефект и върху културата и нормите на работа, установени в даденото училище.

Програмата „Заедно в час“ е финансово обезпечена в дългосрочен план от фондация „Америка за България“. Всяка година се избират нови участници, които обучават все по-голям брой ученици. Първите 21 учители вече работят с над 2 000 деца. След 10 години се планира над 400 учителя в страната да работят с 40 000 ученика – близо 10% от учениците в България.

Добави коментар