ЗЛАТИШКИТЕ БОКЛУЦИ – ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА

Карлиево е против докарването на златишките отпадъци в землището на селото

ЗЛАТИШКИТЕ БОКЛУЦИ ЗЛАТИШКИТЕ БОКЛУЦИ

В края на миналата седмица нарастна напрежението сред жителите на село Карлиево. То бе породено от започналото извозване на контейнери с боклуци от Златица до пункта за събиране на смет край селото. Според информация, получена в разговор по телефона с управителя на фирма „Любекс” – ЕООД Георги Гогов, кметът на община Златица Нонка Каменова му е наредила в писмена форма, на 9 февруари / събота /да извозва боклуците там. Причината е решението на община Пирдоп, според което не се допуска стоварване на отпадъци на старото сметище. Това решение на Нонка Каменова е незаконно, а персоналната глоба за такова нещо е в 4-цифрено изражение.
След започване извозването на златишките боклуци и стоварването им на входа за Карлиево, карлиевчани образува спешно инициативен комитет против докарването на боклуците. Комитетът е изпратил писмо до областния управител, РИОКОЗ, община Златица, ОбС и РИОСВ, като настоява да се прекрати извозването. На 11 февруари / понеделник / управителят на „Любекс” получава друго нареждане от кмета Нонка Каменова – да спре извозването на контейнерите, отново да натовари на колите си изсипаните преди два дена боклуци и да изчисти нерегламентираното Карлиевско сметище. Част от отпадъците се натоварват в сметосъбиращата машина и от тогава до момента / 14. 02. / четвъртък / се съхраняват вътре в нея, а машината е в гаража. Говори се, че боклуците ще се съхраняват в чували, по подобие на софийските бали. За сведение на читателите, ежедневно от Златица се извозват по 15 контейнера, което за месец прави около 1300 куб.м.
Кметът на селото Иван Иванов е категоричен, че не е бил уведомен от кмета на общината за нейното решение и е също против докарването на златишките отпадъци. За целта е поставил човек, който да следи и да не допуска „случайно” изсипване на боклуци. Със Заповед N02/12.02.2008 той нарежда да бъде закрит сметосъбирателният пункт. По време на заседанието на ОбС на 13 февруари, кметът на Карлиево уточни, че селото няма сметище, а пункт за сметосъбиране, от който периодично отпадъците се извозват до старото пирдопско сметище. Когато е научил, че се извозват златишки боклуци, кметът Нонка Каменова му е казала, че не е дала разрешението си.
Очевидно пред опасността да има солидни персонални глоби, всеки се спасява поединично и накрая виновна ще се окаже фирмата „Любекс”, която едва ли на своя глава би се решила на подобни действия.
На заседанието на ОбС – Златица Цветана Радева напомни, че в Карлиево живеят 200 души и хората добре знаят проблемите на малката общност. Те не искат да бъдат задушавани от боклуците на Златица. Тя поиска кметът на селото да отмени заповедта си. Единственото решение е в Карлиево да бъдат доставени контейнери. Нещата така са задвижени, че вече никой няма право да открива нерегламентирани сметища. За всичко това хората обвиняват кмета на общината.

Добави коментар