Запазен е размерът на миналогодишните данъци и такси

Кметът на Златица
или връща решенията на ОбС,
или не ги изпълнява

Близо пет часа продължи редовното заседание на ОбС – Златица, проведено на 13 февруари. Присъстваха всичките 13 общински съветници и много граждани, сред които и една внушителна група от село Карлиево. Бе приет дневен ред от 11 точки. Кметът на общината не присъства на заседанието на ОбС.
По първа и втора точка бяха обсъдени и приети Наредба за определяне на местните данъци и наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Независимо че наредбите бяха разгледани няколко пъти в комисиите, някои общински съветници се изявиха като популисти. Предложените в наредбите стойности на данъците и таксите от кмета на общината предвиждаха увеличение. ОбС отхвърли увеличението и прие най-ниските ставки, каквито са били през 2007 г.
По трета точка на основание докладна записка на д-р Иван Стойнов – управител на „Медицински център 1 – Златица” – ЕООД и разяснения, направени от д-р Маргарита Йорданова, ОбС даде съгласие да бъде изплатена сумата от 1500 лв. във връзка с акредитацията на центъра, при условия че бъде представен актуализиран договор, сключен със Здравната каса за 2008 г. Без такъв договор,  поликлиниката не може да съществува юридически.
По четвърта точка бе предвидено разглеждане на докладна записка на ръководителя на Общинско звено „Гора”. По предложение на Николай Додеков разглеждането на тази точка бе отложено за следващото заседание. Мотивите бяха наличието на неизяснени обстоятелства в нея. Продължава практиката в ОбС да се внасят докладни за гората в последния възможен срок и да се настоява да се вземе спешно решение, предвид неотложни сезонно-климатични дадености.
По пета точка ОбС даде съгласие да се закупи тахограф и устройство за ограничаване на скоростта на училищния автобус на стойност 4 хил. лв. Това е задължително условие за експлоатация на машината.
По шеста точка ОбС отмени свое решение №20/30.01.2008 г., което предвиждаше отпускане на 17 хил.лв безлихвен заем на дом за Медико-социални грижи за изплащане на трудовите възнаграждения. С постановление на МС №15/01.02.2008 г. бе изяснен окончателно статутът на Дома, който ще бъде финансиран чрез бюджета на здравното министерство по досегашния ред.
По седма точка бе разгледано постъпило възражение от кмета на общината по решение №22/30.01.2008 г. на ОбС. В него Нонка Каменова обяснява, че не е доволна от решението, с което са били давани повече права на председателя на ОбС. В това решение ОбС задължава кмета на общината при провеждане на срещи и разговори, касаещи въпроси от местно значение, определящи политиката за изграждане и развитие на общината, да присъства и председателят на ОбС. До това решение се стигна, след като кметът на общината умишлено игнорира ОбС и налага пълно информационно затъмнение за резултатите от срещите си с ръководители на важни институции, предприятия и др. В изказванията си общинските съветници Диляна Дилова, Здравко Тодоров, Пламен Петров, Тодор Чомпалов и Петър Белишки подчертаха, че мотивите на кмета не са аргументирани и че съветниците работят за благото на гражданите, а не за това дали Нонка Каменова трябва да бъде доволна. Според юристите от Областната управа, решението е правилно. С него се облича закона и то не противоречи на клаузите му. С гласовете на 10 общински съветници решението бе прегласувано в същия му вид. Против гласуваха трима общински съветници.
Оказа се, че кметът нонка Каменова не е останала доволна и от решение №28/06.02.2008 г. на ОбС , поради което го връща за ново обсъждане. Решението бе взето на извънредната сесия, проведена в читалището. С него ОбС задължи кмета в седемдневен срок да сключи допълнително споразумение с фирма „Валмекс”, за да продължи изграждането на сметището. Ако това бе изпълнено, Община Пирдоп щеше да отмени забраната за изхвърляне на златишките отпадъци на старото сметище. С това си действие, кметът Нонка Каменова още веднъж показа, че не зачита становищата на общините Пирдоп и Челопеч, на Областната управа, на ОбС – Златица и жителите на общината. Както е известно, тя върна 233 хил.лв на държавата. МОСВ дава възможност за подписване на анекс за усвояване на едни други 840 хил.лв., които както вървят нещата, също ще бъдат изпуснати. След разискванията с гласовете на всички общински съветници решението бе прегласувано в същия му вид.
При започване на сесията в последния момент бе внесена докладна записка от архитекта на общината за отреждане на временен терен за стоварване на битовите отпадъци на общината. С този трик, кметът на общината целеше да излезе от тежкото положение, до което докара проблема със строежа на сметището и за сетен път доказа какво всъщност прави. ОбС прие докладната само за сведение. В нея се предлагат два терена. Първият – в м. „Бакаджик”, западно от ел. станцията и вторият в м. „Бейгус”. Според архитекта, сега строящото се депо ще бъде завършено след три години. Вероятно има предвид откриване на нова процедура, към която неистово се стреми кметът на общината. До тогава ще се натрупат над 50 хил.куб.м. боклуци. А нищо не пречи строящото се сега сметище да бъде завършено още тази година. Съветниците и присъстващите граждани дадоха да се разбере, че тези предложения няма да бъдат приети.
В десета точка бе включен текущ контрол, относно изпълнение решения на ОбС. Председателят на ОбС Сашка Кърпарова съобщи, че е завела преписка в областта за неизпълнение от кмета на общината Решение №12, с което тя се задължаваше да сключи анекс към договора с ПУДООС за сметището. С Решение №21 се искаше в 7-дневен срок кметът да представи писмен отчет за разходите на общината. Същият е представен след много напомняния два часа преди сесията. Кметът още не е насрочил работна среща с ОбА, ОбС на Златица, Пирдоп и Челопеч по проблемите на сметището за която имаше договорка на 31.01.2008 г. Не е сформирана и междуобщинската експертна група. Освен това кметът на общината не е дала отговор на нито едно питане. ОбС се затруднява да даде отговори на питания на граждани, поради липса на искано становище от нея. Официални писма, адресирани до ОбС се задържат и не се предават веднага. Председателят на ОбС заяви с огорчение, че ОбС иска да работи конструктивно с кмета на общината, но Нонка Каменова отхвърля подадената ръка.
Петър Белишки изказа опасения относно непредставянето от кмета на общината проекта на бюджета на общината, предвид дадените срокове от закона. Все още в ОбС няма информация каква е проектната готовност на общината. Има се предвид, че общините от района печелят проект след проект, осигуряват средства, а не ги връщат и кипи ремонтно-строителна дейност.
В края на заседанието Никола Градинаров, жител на с. Карлиево прочете отворено писмо, подписано от 102 жители, отправено до РИОСВ, РИОКОЗ, Областния управител, кмета на община Златица и председателя на ОбС. В него те категорично изразяват своето несъгласие и възмущение срещу изхвърлянето на златишките боклуци в землището на селото. Изказвания направиха кметът на Карлиево Иван Иванов и Цветана Радева.

Добави коментар