Езиков център АВС залага на съвременни и интерактивни методи на обучение

В началото на октомври своята активна дейност започна езиков център ABC. В Пирдоп заниманията се провеждат в читалище „Напредък“, а обучаващите са разделени в две групи. Дванадесет деца са желаещите да учат английски и тяхната възраст е 11-13 години. Малките ученици са шест и са на възраст между 7 и 8 години. В читалището в Чавдар също се провеждат такива курсове, като децата там са 13. Мария Радунчева, създател и ръководител на езиков център АВС, със задоволство отчита факта, че новите методи на преподаване, които се прилагат в обучението, изключително допадат на подрастващите. С помощта на интерактивната дъска и допълнителните аудио-визуални технологии те по-бързо възприемат и запомнят различните моменти от курса, идват с голямо желание и амбиция. Според Мария Радунчева, чуждоезиковото обучение трябва да започне в най-ранна детска възраст. А в района все още тази възможност не е развита.

С новите методи, децата едновременно развиват слушане, четене, разбиране и писане на английски език, като всяко нещо, което се научи на теория се прилага веднага на практика. По този начин те допълнително натрупват знания и умения и се доусъвършенстват, извън задължителната форма, която се учи в клас. Основната идея при обучението на най-малките е да се проговори английски.

Езиков център АВС кандидатства за доставчик на обучение по програмата „Аз мога повече“ и одобрена. В момента набира желаещи за провеждане на тези курсове, които са напълно безплатни. Кандидатите трябва да са работещи на трудов договор или се самоосигуряват. Те могат да подават своите заявления в Бюрото по труда – Пирдоп. Одобрени са базите в читалищата в Пирдоп и Златица, както и в ПГМЕ-Пирдоп. Курсовете са 300 часа, като се преминават три нива на обучение, всяко от които завършва с тест.

Александра Тодорова 

Добави коментар