Една ползотворна и приятна среща между две училища

Денят на учителя е утвърден от ЮНЕСКО през 1994 г. и се отбелязва в 100 държави. Датата 5 октомври е приета с Решение на Министерския съвет от 29.09 2006 г.

Във връзка с този ден, педагозите от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Челопеч посетиха Спортно училище в град Сандански по покана на колектива и директора му Борислав Иванов.

Срещата беше много приятна и вълнуваща. Борислав Иванов е завършил Спортната академия. Работил е в ОУ с. Челопеч като учител по физическо възпитание и спорт от 2001 до2004 г. и познава почти всички колеги от Челопеч. Вечерта премина в спомени за работата му в Челопеч, разкази за създаването на Спортното училище – през какви перипетии е минал, за да постигне целта си, която според него си е заслужавала усилията.Училището се намира в сградата на бившето Оздравително училище в гр. Сандански. Директорът е трябвало да се погрижи за материалната база, да набере ученици, като лично е обикалял училищата в района. Разбира се, и да оправдае обществените очаквания още през първата учебна година. Училището съществува от 5 години. В него се обучават ученици от V до ХІІ клас по спортовете: борба св. стил, бадминтон, джудо, карате, плуване и футбол. Разполага с добра учебна и спортна база.

Всички ние бяхме във възторг от това, че този наш колега, който беше на 31 г., когато работеше в Челопеч, в момента е директор на Спортно училище, което е създал сам, разчитайки единствено на себе си, на постоянството и настойчивостта си. 

На другия ден посетихме и самото училище. Разгледахме физкултурния салон, ремонтиран през лятото, учебни кабинети, общежитието, учителската стая, кабинета на директора. Базата не е нова, но се поддържа и навсякъде е чисто. Площта, върху която се намират училищните сгради стол, физкултурен салон, учебни кабинети, общежитие и др., е голяма за нашите представи. Поддръжката изисква средства, но при липсата им трябва находчивост от страна на директора. Той разказа как сам участва в ремонтите, показа ни оградата, която в момента ремонтира.

Двамата директори Весислава Панджерова и Борислав Иванов обмениха идеи относно работата си. Споделиха добри практики, проекти по които се работи и бъдещи съвместни мероприятя. 

Спортното училище ще бъде рекламирано и в нашия район, тъй като то приема ученици от цялата страна. Убедени сме в загрижеността на директора за всяко едно поверено му дете.

Впечатленията от чутото и видяното в Спортно училище гр. Сандански ще бъдат още дълго тема на разговор. Възхитени сме от възрожденския дух на директора Борислав Иванов и се гордеем, че е бил и е наш колега.

Колектива на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Челопеч

Добави коментар