Еврофинансиране на Началното училище в Пирдоп

Проект на Начално училище „Тодор Г. Влайков“ на тема „За училището знам, мога всичко аз да дам“ беше одобрен от Министерството на образованието и науката за финансиране чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. След подписване на договор с МОН Началното училище в гр. Пирдоп ще получи 48 523,70 лева за реализацията на своята разработка.
Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Тази програма е стратегически документ, който е рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в периода 2007 – 2013 г.
По правилата на ЕС училището кандидатства в открит национален конкурс и постигна забележителен успех, тъй като е едно от трите одобрени училища за допълнително финансиране в цялата Софийска област.
Проектът беше изготвен през януари т.г. от екип с ръководител – директорът на училището Трънка Николова и преподавателите Евгения Николова, Евдокия Богданова и Лидия Петрова.
Чрез проекта авторите са осигурили допълнително финансиране на редица извънкласни и извънучилищни дейности за организиране свободното време на учениците да творят, спортуват и развиват своя потенциал. Екипът е съобразил заниманията да са интересни за децата. Търсеният ефект е да се разнообрази училищният живот и малките ученици да почувстват своето училище по-привлекателно и забавно.
Реализацията на одобрените инициативи ще започне от октомври 2009 г. и ще продължи 8 месеца, предвидено е участие да вземат 186 ученици от І до ІV клас на НУ „Т. Г. Влайков“.

Добави коментар