„ЕЛАЦИТЕ“ – рудник от световна величина

 

Когато преди четвърт век започва разработването на рудното находище „Елаците“, в проекта е предвидено изземването на около 220 млн.тона руда и живот на рудника трийсетина години. Новият собственик на „Елаците мед“ – проспериращата фирма „ГЕОТЕХМИН“, с разгърната проучвателна дейност доказа, че общите запаси в находището – иззети и налични – са над 430 млн.тона. Така добивната дейност в рудника е гарантирана до 2022 г.

„Елаците“ е рудник от световна величина.
Досега тук са добити и преработени около 260 млн. тона руда, а предстои добивът на още 160-170 млн. тона. През 2006 г. срокът на концесията за добив до 2017 г. бе удължен с още пет години. Очаква се от находището да бъдат добити и 15-16 тона злато и 70-80 тона сребро. Стратегията на дружеството предвижда освен разработването на западните участъци на открития рудник, след 2015 г. да се премине и към подземен добив.
Тази година е планиран добив на 56 млн. тона минна маса, от които – 12.5 млн. тона руда. Така ще се запази темпът от миналата година, а тези обеми са рекордни за България и за Балканите. Разчетите за полугодието са изпълнени успешно.
Въвеждането на модерни миннодобивни технологии и високата производителност дават възможност на „Елаците мед“ да инвестира значителни средства за
Минна техника, екологични проекти и социални дейности.
Тази година в рудодобивния комплекс ще бъдат доставени нов багер „Хитачи“ с 15-кубикова кофа, четири самосвала „Хитачи“ с товароподемност 100 тона, нов оросител „Белаз“, колесен булдозер „Катерпилар“.
До октомври ще завърши строителството на новия „Корпус за едро трошене 3″, с което ще се съкрати транспорта на рудата, ще се повиши производителността на труда и ще се намали количеството вредни емисии. В корпуса ще работят две конусни трошачки, като новата – изделие на германската фирма „Круп“ е с производителност 1800 тона на час.
В процес на изграждане са и редица съоръжения, свързани с опазването на околната среда. Този месец ще бъдат завършени и хидросъоръженията на река Негърщица. Те предвиждат улавяне на замърсените води от левия ръкав и прехвърлянето им по подземни минни изработки във хвостохранилище – Мирково. А чистите води от десния
ръкав, пак по подземен път, ще се изливат в Малък Искър. Строи се и пречиствателна станция на река Елашка. Предвидено е и улавяне на замърсените води от източните насипища.
Над 4.5 млн.лв. са заделени за социални дейности. Изцяло са реконструирани административната сграда и всички битови помещения. Работническият стол е един от най-модерните в България, с напълно обновени инвентар и посуда. Изградени са газово-лъчеви отоплителни инсталации на работниците в АРЦ и „Булдозерна“. А рудодобивниците от „Елаците“ са с най-високите заплати в бранша.

Поздравления по случай Деня на миньора

Уважаеми колеги и партньори,
Колективът на „Геотехмин“ ООД
Ви поздравява с големия празник
Ден на миньора!

С увереност и надежда се събираме днес, защото дружно търсихме и откривахме трудните, но верни пътища за нашето развитие, както и нови пространства за нашите усилия.
Радостен е фактът, че все повече млади хора, привлечени от новите технологии и по-добрите условия за труд и себеутвърждаване, идват в нашия бранш. А срещата на опита и мъдростта с младежката сила и дързост винаги ражда успех.
Нека и занапред да работим задружно, с вяра и разбирателство, за да има винаги брод за нашия отрасъл!

Управител
д-р инж. Цоло Вутов

Драги колеги, скъпи миньори и обогатители,
За ръководството на „Елаците мед“ АД
е висока чест да ви поздравя с Деня на миньора – професионален празник на миньорите, геолозите, специалистите и служителите в нашия труден, но привлекателен за силните и знаещите отрасъл.
Всички ние, според заветите на нашия покровител Свети Иван Рилски, заедно овладяваме по-високите хоризонти не само с професионализъм, а и с по-голяма отговорност за хората и за Земята, която ни храни.
Нека бъдем благодарни за куража и силата, с които вървим през трудните делници вече 25 години и за радостта, с която се събираме на празника!
Да бъде благословен и спорен вашият труд!

Инж. Добри Цветков
Изпълнителен директор

Добави коментар