Душанци – бъдещ туристически център?

Министерството на Регионалното развитие и благоустройство е разгледало без забележки проекто-предложение на община Пирдоп за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие.“ Проектът е за двете детски градини и е на стойност 1 млн.евро. Фактът, че спрямо проекта няма забележки означава, че общината в скоро време ще разполага със средства за двете детски заведения. На дневен ред е друг проект, чрез който ще бъде санирана сградата на гимназията.
На 24 април ОбС ще проведе редовно заседание, на което се очаква да бъдат взети важни решения. Едно от тях е свързано с Влайковите дни. Общината кандидатства пред Министерството на културата за финансиране от тяхна страна. Стремежът на общинското ръководство и най-вече на кмета на общината е тези културни празници да надхвърлят границата на района и по значимост да придобият национален характер. Предвижда се литературната награда „Тодор Влайков“ да стане национална и да се връчва на всеки две години.
Голям интерес представлява постъпилото от фирма „Тоби фурор“ инвестиционно предложение, по което думата ще си каже Общинският съвет. Предложението се отнася за изграждане на Ваканционно селище в Душанци, като основно ще се използва сградата на закритото училище и два терена близо до язовира.
В него се предвижда проектиране, изграждане и мениджмънт на цялостен туристически продукт. Целите на проекта са: постигане на устойчиво развитие на общината, възможност за допълнително регионално развитие, предпоставки за увеличени приходи от туризъм услуги, създаване на допълнителна заетост и повишаване квалификацията на населението
Очертава се Душанци да се превърне в активен туристически център. Ще бъдат използвани забележителностите на района. Ще бъде изградена екопътека да Копривщица. Има идея за панорамен път около язовира.
Такъв шанс за Душанци едва ли ще има през следващите десетилетия и не бива да се изпуска. Очаква се общинските съветници за вземат мъдро решение в интерес на общината.