Докога с безпочвени обвинения?!

Право на отговор

Инж. Цанко Цанов – общински съветник, бивш кмет на община Пирдоп

 

Повод да потърся право на медиен отговор са публикуваните в бр. 5 на информационния бюлетин на община Пирдоп две докладни записки на тричленна комисия, с председател Лало Джуров и членове Евгени Додов и Пенка Цомпова. Тази комисия от дълго време се стреми да изземе компетенциите и функциите на други органии – следствие, прокуратура и съд, а може би и като изпълнител на присъди.
Евгени Додов и Лало Джуров не са забравили събитията около касираните избори за кмет и общински съветници през 2004 г и явно не могат да преглътнат собствените си поражения. Днес, обладани от отмъстителността и фикс идеята си да ме очернят и клеветят, отново се опитват да ми вменяват вина, дори за събития, в които те самите са участвали като общински съветници.
Да се задава въпрос дали е имало решение на ОбС за сключване на договор с Кумерио мед, след като това е разисквано на 4 заседания на постоянни комисии и 2 заседания на Общинския съвет, в чийто състав бяха и Лало Джуров и Пенка Цомпова, е нелепо.
На тези общински съветници ще припомня, че проектната документация, подписаният договор, както и протоколите от цитираните заседания се съхраняват в ОбА. Поне до 14.11.2007 г.
В периода ноември 1999 – ноември 2007, в който съм бил кмет на община Пирдоп са извършени множество ревизии от органите на Сметната палата, Държавен финансов контрол, органите на НОИ, които не са констатирали нарушения на финансовата дисциплина в общината. Въпреки тежкото финансово състояние през някои от годините, общинското ръководство е полагало усилия да погасява своевременно задълженията си към държавата. През последните две години от посочения период, община Пирдоп е била изряден данъкоплатец. Като пример ще посоча 2007 г. за периода от януари до края на октомври.
Внесени са:
– ДДС и други данъци върху продажбите – 161 586 лв
– задължителни осигурителни вноски от работодателя – 320 057 лв
– осигурителни вноски от работодателя за ДОО – 231 435 лв
– здравни осигурителни вноски от работодателя – 38 898 лв
– други – 38 898 лв.
При извършена ревизия от НОИ, обхващаща периода от 01.02.1998 до 31.04. 2004 по приходите и разходите на НЗОК и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за периода от 01.03.2000 г. до 31.12.2002 г. за лица по чл.40, ал.1,т.9 от ЗЗО, на общината бе съставен акт за надчет за 33 902 лв, който бе обжалван по надлежен ред пред директора на РУ „Социално осигуряване“ – София. Въпреки подаденото възражение, общината е изплатила сумата по сметката на РУСО на 22.10. 2003 г. Искам да поясня, че става дума за осигурителни вноски на хора, които по различни причини преди 2003 г. са били безработни, но не регистрирани, както и за част от онези средства за здравно-осигурителни вноски, за които два последователни парламента все още не могат да намерят еднозначно решение. Въпросният данъчен ревизионен акт, по който като кмет съм възразил през м. май 2004 г, е върнат в община Пирдоп през м. януари 2008 / изборите бяха на 28. 10. 2007 /. От м. юли до м. декември 2004 г. изпълняващият длъжността кмет и изпълнител на бюджета /според незаконната заповед на Областния управител Олимпи Кътев/, бе Евгени Додов. Сигурен съм, че той знае защо не е плащал въпросните вноски и то законно.
Относно ревизионен акт 33 00 24/29.04.2004 г. не са констатирани нарушения при внасянето на ЗОВ и ревизията не дава задължителни предписания.
При извършената през 2007 г. ревизия на община Пирдоп от НАП за периода от 2001 – до април 2007 е съставен ревизионен доклад № 23001012/15.10.2007 г., чиито констатации са обжалвани по установения ред пред ТД на НАП – София област, като са представени съответните копия на счетоводни документи, доказващи начисляването на ДДС по чл. 55, ал.6 от ЗДДС.
Въпросите, които тримата членове от комисията ми задават са тенденциозни и имат за цел да манипулират общественото мнение, като ми се приписват финансови злоупотреби.
Това е и целта на втората докладна записка, в която избирателно са цитирани множество цифри, с цел създаване на негативно отношение към мен и ОбА.
От 14 ноември 2007 г. в общината има друго ръководство, в което участват и моите главни обвинители и съдници. И вместо да отклоняват вниманието на пирдопската общественост чрез моите „съмнителни“ действия, бих им препоръчал да насочат вниманието си и да осветят някои други по-пресни факти, като например:
– За какво са похарчени около 300 хил. лв, постъпили в сметката на общината през м. ноември 2007 г. от продажбата на Младежкото общежитие и глобата от Кумерио мед.
– Защо неразплатените разходи, които към 31 октомври 2007 г. бяха около 40 хил.лв и вътрешен заем от 96 800 лв, към 31 декември се увеличиха на повече от 504 хил.лв, при наличието на горните допълнителни приходи, плюс редовната държавна субсидия от 140 хил.лв, без дори да са платени декемврийските заплати?
– Защо се правят удръжки от работни заплати, изрично забранени от КТ и закона?
– Защо се допускат неправомерни уволнения и назначения в ОбА и други общински звена?
– Защо вече повече от 7 месеца не се изплащат обезщетенията за неизползван отпуск на напуснали и освободени служители, в разрез с изричния текст в закона. Какъв е размерът на наказателните лихви на това забавяне?
Навярно тези и още много други въпроси, от които обществеността на Пирдоп се вълнува имат своя отговор.
Но за разлика от членовете на въпросната комисия, аз не съм и не желая да бъда следовател, прокурор, или съдия.
Знам, че въпросните господа, окичили се с ореола на будната съвест на Пирдоп, едва ли ще мирясат и няма да спрат да пишат подобни докладни, с цел да манипулират общественото мнение и да ме изкарват престъпник. Но все пак в България има правозащитни органи и всеки, включително и Лало Джуровци, които си позволяват да петнят нечие име без доказана вина, ще си носят последствията.

Добави коментар