Ден на отворените врати в дирекция „Бюро по труда“ – Пирдоп

На 16 април в дирекция „Бюро по труда“ – Пирдоп се проведе Ден на „Отворени врати“, в който се презентираха Европейските услуги по заетостта – EURES България.

EURES (EURopean Employment Services, европейски услуги по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между службите за заетост в страните от Европейското икономическо пространство (27-те страни-членки на Европейския Съюз, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – обществени служби по заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.

EURES асистента към дирекция „Бюро по труда“ – Пирдоп Гергана Нинова разясни на присъстващите възможностите за професионална мобилност в рамките на Европейското Икономическо пространство (ЕИП). Представени бяха както, електронния портал Eures – част от официалния сайт на Агенция по заетостта, така и възможностите и начините за получаване на информация за вакантни работни места в страните членки от ЕС. 

Добави коментар