Ден на отворените врати в „Челопеч Майнинг“

На 3 ноември „Челопеч Майнинг“ ЕАД проведе Ден на отворените врати. За разлика от традиционните дни на отворени врати, които дружеството организира, в този ден желаещите да посетят рудника бяха основно деца. Екипирани със задължителните лични предпазни средства, любопитни да се потопят в ежедневието на работещите в рудника, малчуганите гледаха и слушаха с интерес представителите на Челопеч Майнинг. С ефектни аудио-визуални ефекти беше представена работата под земята, а геологът Петя Кузманова увлекателно поведе посетителите в дълбините на земните недра, където са се зародили и формирали природните богатства. Отдел „Връзки с обществеността“, които инициираха и проведоха събитието на открито, разказваха на посетителите за дейността и обновленията в Челопеч Майнинг. Интерес предизвика и демонстрация на минните спасители в дружеството, които показаха как се работи с пожарогасител, какви са видовете запалими вещества, как трябва да се реагира в случай на пожар. Публиката имаше възможност също реално да се включи в упражнението за работа с пожарогасител.

За приятната обстановка в Деня на отворени врати допринесе и изложба на Българската минно-геоложка камара с фотоси от различни добивни и преработвателни дружества в страната. Любопитно е колко от предметите и вещите в ежедневието ни, се добиват от земните недра и достигат до нас в преработен вид.

Отдел „Връзки с обществеността“

в „Челопеч Майнинг“ ЕАД 

Добави коментар