Гражданска петиция

До Президента на Република България
До Министър-председателя на Република България
До Председателя на Народното събрание на Република България
До Министъра на земеделието и продоволствието
До Генералния Директор на НСРЗ
До Омбудсмана на Република България
До българските медии и неправителствени организации

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ

Срещу неконтролирания внос на картофи
за консумация от европейски и трети страни

Уважаеми госпожи и господа,
С настоящата петиция ние, картофопроизводителите, от различни райони на Република България, желаем да привлечем общественото внимание и да изразим протеста си срещу, неконтролирания внос от някои европейски и други страни.
До влизането на страната ни в ЕС българските картофопроизводители безпроблемно реализираха продукцията си на вътрешния пазар и задоволяваха потреблението на голяма част от населението. Това говори, че българското картофопроизводство е на едно високо равнище и има потенциал за развитие.
От края на 2007 г. изключително големия внос от европейски и трети страни оказа пагубно влияние върху производителите на картофи цялата страна.
Не ни разбирайте погрешно. Нямаме нищо против регламентирания внос и търговските отношения с другите страни, но смятаме, че защитаването на интересите на българските производители трябва да бъде приоритет на държавната политика.
ПРОТЕСТИРАМЕ срещу неконтролирания внос па картофи от райони, за които имаме сведения, че са поставени под карантина и износът от тях е абсолютно забранен.
НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА :
1. Засилване на фитосанитарния контрол на внасяните количества картофи.
2. Спазване на европейските регламенти, свързани с износа на плодове и зеленчуци.
3. Субсидиране па българските зеленчукопроизводители, с цел подобряване на тяхната конкурентноспособност и оцеляване на пазара.
4. Удължаване на сроковете за приспособяване към изискванията на Европейската общност, свързани със зеленчукопроизводството.
ВЯРВАМЕ, че българските институции ще обърнат внимание на изложените проблеми и няма да допуснат масови фалити на земеделските производители и обезлюдяването на цели райони.

Добави коментар