Гората – ако можеше да говори…

  • Тема с продължение

В редакцията на в. „Камбана” се получи сигнал от жители на село Църквище за сеч на брези.
По този повод ни бе дадена информация от Държавно лесничейство Пирдоп, от която разбрахме, че е извършена проверка по сигнала. Установено е, че са сечени дървета от бреза, с които е направена ограда в овчарник, който се ползва от Манчо Маньов, служител по горите от Общинско звено „Гора” – Златица. Освен тях са намерени нарязани за огрев акациеви дървета, чийто произход ще бъде установен. Случаят е предаден на Районната прокуратура в Пирдоп.
В бр. 50/2007 г. на вестника бе публикуван материал под заглавие: „Стражари констатираха нарушения”. В него информирахме читателите, че горски стражари са констатирали стоварване на дърва в Пирдоп в двора на хлебопекарната на Иван Каменов. Стана ясно, че през декември на него и на майка му Ана Каменова от Златица са издадени разрешителни за сеч на 25 куб.м. акациеви дърва за огрев. Вместо в Златица, дървата са откарани в Пирдоп, което е в нарушение на Закона за горите. Обяснението на Иван Каменов бе, че са закарани там, за да бъдат нарязани. Не е известно дали са върнати в Златица на ул. „Полковник Мадрикин” 18.
Припомняме тези факти за хлебопекарната, защото има и друг случай. Според констативен протокол №08529/03.07.2007 г., съставен от служители на Регионално управление на горите – София, е видно, че в двора на хлебопекарната е установено наличието на 2.5 куб.м. дърва за огрев, нарязани на дължина 1 метър. Няма документ, доказващ законния произход на дървата, които не са маркирани с контролна експедиционна марка. В своите обяснения, хлебарят Панайот Панайотов пише, че на 01.07.07 г. вечерта е видял стоварените дърва и нищо повече.
Този случай поражда много въпроси. В калкулиране цената на готовия хляб, производителят посочва разходите – брашно, сол, заплати и др. Един от основните компоненти е и разходът на дърва. И оттук идва съмнението дали за всички дърва собственикът на фурната има документ за тяхното закупуване. Засега изразяваме само съмнение, а не обвинение. Надяваме се съответните органи да се самосезират и да установят истината.

Добави коментар