В МБАЛ-Пирдоп ЕАД бе представен новият борд на директорите

На 1 април в МБАЛ Пирдоп се състоя официалното представяне на новия борд на директорите на преобразуваното дружество – „Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп“ ЕАД. Кметът на община Пирдоп инж. Цанко Цанов, имаше честта да представи тримата членове на борда – Росен Сиркьов, д-р Даниела Мирковска и д-р Пламен Стоянов. 

Гости на събитието бяха проф. Тома Пожарлиев – началник Клиника по хирургия на Университетска многопрофилна болница „Света Анна“ – София АД, представители на „Токуда“ – Румен Сербезов, Мария Жековска, д-р Антонина Корчева.

От стр. 1

На срещата присъстваха още представители на лекарския колектив на МБАЛ – Пирдоп, представители на местните предприятия – „Елаците Мед“ АД, „Аурубис България“ АД и „Челопеч Майнинг“ ЕАД, Пенчо Геров, кмет на община Чавдар и председател на Сдружение „Средногорие“, Цветанка Йотина – кмет на община Мирково и зам. председател на сдружението. 

Въпреки, че измина една година от решението на ОбС -Пирдоп да бъде преобразувана правната форма на болницата в ЕАД, кметът инж. Цанко Цанов изрази удовлетворението си от факта, че това вече е изпълнено. Председателят на борда на директорите Росен Сиркьов сподели, че ясно осъзнава отговорността, която поема, приемайки предизвикателството да заеме тази длъжност. Очакванията му са, че трудностите да бъдат преодолени съвместно с общите усилията на целия персонал на болницата и всеки ангажиран с тази мисия. Многогодишният опит и успешните практики ще бъдат приложени с цел оздравяването и стабилизирането на болничното заведение. Разбира се от най-голяма важност за това начинание е създаването на един сплотен, работещ екип от професионалисти. Той подчерта, че намерението на борда е да бъде продължена съвместната работа с община Пирдоп и местния бизнес, които ангажирано продължават да дават своя принос за каузата. Сиркьов се обърна към персонала на болницата с молба за съдействие и активно участие в екипната работа, в името на общата цел.

Д-р Даниела Мирковска на свой ред също призова за обединение на всички страни, за извеждане на болницата от сегашното й състояние на фактически фалит. Тя олицетвори финансовата помощ от страна на местните предприятия като едно рамо, на което могат да се облегнат и да оправдаят гласуваното им доверие за едно прозрачно управление и разумно оползотворяване на тези средства.

Очакванията към новия борд са свързани с постигането на конкретни резултати и то в разумни срокове. Фактът, че голям брой признати имена в медицината подкрепят оздравяването на МБАЛ – Пирдоп, дава още по-голяма надежда за справяне с нелеката задача. Проф. Пожарлиев се присъедини към това мнение, споменавайки за участието на проф. д-р Лъчезар Трайков, един от най-известните невролози, зав. отделение Клиника по Неврология в УМБАЛ „Александровска“, в процеса на оздравяване на болницата, който е започнал трудовия си път именно в Пирдоп. В подкрепата ще участва и изп. директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ д-р Бойко Коруков. Според професора, задачата им е, да оказват само методична помощ на различните отделения, като по този начин ще съдействат за по-добрата организация на работа в тези отделения, както и ще предоставят консултации и съвети с техните специалисти от различните области.

Д-р Ирина Павлова се обърна към персонала на болницата и за пореден път благодари за проявеното търпение и сила да устоят на трудностите до момента, защото за да бъдеш медицинско лице се изискват призвание, доброта и всеотдайност. Тя изрази надеждата си, след тази важна стъпка болничното заведение да успее да се закрепи и да възвърне стария си имидж от преди повече от 15 години.

Поставените въпроси от страна на работещите в болницата бяха свързани с документалното оформяне на извършените дейности. Д-р Мирковска отговори, че се 

планира първото съвместно заседание с медицинския съвет още същият ден, на което да бъдат дискутирани всички въпроси, мнения и препоръки относно начина на работа от тук нататък, който все пак ще бъде променян плавно и постепенно. Приоритет ще бъде изплащането на работните заплати на персонала, след което ще бъде определена дата, на която периодично да бъдат изплащани. Предстои и изработването на Правилник за дейността, което е задължително изискване при промяна на правната форма.

София Торолова – представител на „Елаците Мед“ АД изрази позиция на ръководството на компанията, която ще подкрепя разумната политика на новия борд на директорите. Тя подчерта, че „Елаците Мед“ АД води социално ангажирана политика и подкрепата стабилизирането на здравното заведение, напълно се припокрива с вижданията за значими инвестиции в полза на обществото. Константина Градева – директор „Безопасност и опазване на околната среда“ в „Челопеч Майнинг“ се присъедини към изразените становища и пожела попътен вятър на новото ръководство на болницата.

Невена Дорова

Добави коментар