В Душанци ще се строи ваканционно селище

„Геотрейдинг“ с инвестиционно предложение за ваканционно селище

 

На 19 януари в пенсионерския клуб на с. Душанци се състоя обществено обсъждане на доклада за оценка за въздействието върху околната среда (ДОВОС) за изграждането на ваканционно селище в местността „Ташлъ тепе“, в землището на с. Душанци. Инвестиционният проект е на „Геотрейдинг“, част от групата на „Геотехмин“ ООД – София.

На общественото обсъждане присъстваха кметът на община Пирдоп инж. Цанко Цанов, кметът на Душанци Вера Бойчева, общински съветници, общински служители и жители на селото. Екипът от специалисти бе в състав: доц. д-р. Борис Стефанов – директор на научно изследователския сектор в Химикотехнологичен и металургичен университет – София, д-р Димитров – специалист по растителност и въздействие върху растителността, инж. Пламен Чокоев – хидрогеолог, инж. Бушкова – специалист по шумово въздействие, Михаил Михайлов, гл. ас. инж. Димитър Борисов, гл. ас. инж. Лина Варадинова. Водещият на общественото обсъждане бе Кирил Качаманов от „Геотрейдинг“, а презентацията за ДОВОС бе направена от инж. Лина Варадинова. Нейното участие в доклада е изготвянето на раздела за производствени и опасни отпадъци. Главният архитект на проекта е арх. Кирил Кутков. 

Ваканционното селище ще заема три имота от землището на с. Душанци, в местността „Ташлъ тепе“, в непосредствена близост до язовир Душанци. В един от тези имоти се намира профилакториумът, изграден още по времето на МДК „Г. Дамянов“, а другите два имота са предимно пасища и земеделски земи. Предвижда се профилакториумът да се преустрои на хотел, а в двата неизползваеми, до момента, терена да се изградят десет къщи за гости на два етажа, а две от тях да са землянки. Предвижда се също така да се изгради басейн, джакузи и няколко спортни съоръжения, както и множество места за отдих. В отношение на инфраструктурата се предвижда да бъде ремонтиран съществуващият в момента път към профилакториума, както и изграждането на нов път, свързващ къщите за гости. 

Инж. Варадинова представи на присъстващите шестнайсетте становища, получени от специалистите, включени в доклада. Тя представи моментното състояние на околната среда, какво се предвижда да бъде то по време на строителството, както и по време на експлоатация на ваканционното селище. Тя сподели, че битовите, производствените и опасни отпадъци, опасни вещества и замърсяването на атмосферният въздух са нормално явление при подобно строителство. 

Предвижда се зелената зона във вилното селище да е 88%, като за целта не само ще се запазят сега съществуващите растения, а и ще се озеленят и нови терени. При строителството само 5% от растителността ще бъде засегната, като инвеститорът е провел разговори с изпълнителя на проекта и е получил позитивен отговор по въпроса за запазването на някои стари дървета. 

Михаил Михайлов представи на жителите доклада за въздействието на двете защитени зони „Средна гора“, които са записани в „Натура 2000″. Те са граничещи с имотите, които ще бъдат застроени и това няма да има пряко влияние върху защитените животни и растителност. 

Електрозахранването на ваканционното селище ще става по два начина – чрез свързване към сегашната ел. мрежа, както и с изграждането на собствена фотоволтаична централа, изградена на единият от покривите на бъдещия хотел. За водоснабдяването ще се използва и досега използващия се подземен водоизточник, а при евентуална нужда от допълнително водоснабдяване ще се взима от водите на язовир Душанци, чрез изграждането на модерна система. 

Кметът инж. Цанко Цанов връчи на изготвилите доклада становището на ОбС, което е с положителна оценка, но има някои препоръки и изисквания. Според него новото ваканционно селище ще даде вазможност да се привличат нови туристи.

По време на изграждането му ще се открият около 30 нови работни места, които се предвижда да бъдат заети от местни жители. 

Кирил Качаманов уточни, че има готовност строителните действия да започнат веднага, но се изчаква разрешение от РИОС, което се очаква да излезе до март. „Геотрейдинг“ ще се опита да опази акваторията на язовира от замърсяване. Той допълни, че новото селище ще привлича и много спортисти, като вече има запитвания от представителните отбори по гребане. Спортните съоръжения ще бъдат достъпни и за хора, които не са гости на хотела. Неговото желание е по този начин да се спомогне за спортното развитие на младежите от района. 

Кристиян Христов

Добави коментар