В Аурубис България се проведе III форум „Заедно за устойчиво индустриално бъдеще“

На 17 октомври в производствената база на Аурубис се проведе III форум „Заедно за устойчиво индустриално бъдеще“. Организатори на конференцията бяха „Аурубис България“ АД и „Девня Цимент“ АД. Официални гости бяха зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев, изп. директор на „Аурубис България“ Никола Треан, ген. секретар на компанията Георги Николов, изп. директор на Девня Цимент Серж Смит.
Конференцията се организира за трета поредна година, като целта й е да се обмени информация с компании от индустриалния сектор за най-добрите практики в рамките на фирмените политики по устойчиво развитие – здраве и безопасност, околна среда, социална политика.
Тя бе открита от изп. директори на Аурубис и Девня Цимент – Никола Треан и Серж Смит, които отправиха приветствия. Те изразиха задоволството си от факта, че провеждането на форума се превръща в традиция. Приветствени думи отправи и зам. – министър Чавдар Георгиев. Той изрази задоволството си от провеждането на такава конференция и заяви, че Министерството на околната среда и водите винаги ще подкрепя реализацията на подобни форуми.
Акцентите тази година бяха разделени в три панела – „Индустриална симбиоза“, „Социалната отговорност днес“ и „Нашите най-големи предизвикателства в сферата на здравето и безопасността и как ги разрешаваме“.
Модератор на първия панел, „Индустриална симбиоза“, бе Николай Минков – изп. директор на Индустриален клъстер „Средногорие Мед“. Индустриалната симбиоза е сътрудничество между предприятия, които споделят ресурси, услуги и вторични продукти, което води до взаимно икономически и екологични ползи. Участници в панела бяха Йън Хъмфрис – оперативен директор на Национална програма за индустриална симбиоза – Великобритания, Антон Кръстев – участник в проект „Индустриална симбиозна мрежа за опазване на околната среда и устойчивото развитие на Черномирския басейн“, Диана Димитрова – мениджър Екология в направление „Безопасност, здраве и екология“ в Аурубис. Те представиха примери за успешно работещи индустриални симбиози.
Панел „Социалната отговорност днес“ бе с модератор Елица Баракова, която е изп. директор на ФПББ. В рамките на темата бяха разгледани ангажиментите за етично поведение и приноса за икономическото развитие и подобряване качеството на живот на служителите и семействата им, както и на местната общност и обществото като цяло. Участници бяха д-р Томас Бюнгер – вицепрезидент на Аурубис АГ, Евгения Попова – експерт „Връзки с обществеността и КСО“ в „Ей и Ес – 3С Марица Изток, Даринка Георгиева – ръководител „Отношения с публични организации“ в „Овергаз Инк.“, Марина Стефанова – изп. директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.
Третият панел на конференцията бе „Нашите най-големи предизвикателства в сферата на здравето и безопасността и как ги разрешаваме“. Модератор на него бе ген. секретар на Аурубис Георги Николов, а участници – Росица Ангелова – мениджър „Безопасност и индустриална хигиена“ в Девня Цимент, Александър Цанов – мениджър „Безопасност и здраве при работа“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч, Тодор Клисуров – мениджър „Здраве и безопасност“ за Източна Европа в „КонтурГлобал Марица Изток 3″. Те представиха примери за добри практики от водещи компании в България в сферата на управлението на безопасността и здравето при работа.
В рамките на конференцията бе включена и производствена обиколка на Аурубис, с посещение на Металургично производство – анодна пещ, Обогатителна фабрика, Производство сярна киселина и рафинерия.

Добави коментар