Възможност за обучение на роми

По инициатива на община Пирдоп на 28.01.2012 г. за първи път се проведе информационна среща за ученици от 9-12 клас, които възнамеряват да продължат образованието си във ВУЗ – начините, условията, критериите за получаване на европейска стипендия. Обявен е конкурс по Програмата за стипендии за студенти от ромски произход, финансирана от Ромският образователен фонд. Красимира Георгиева, старши специалист етнически и демографски въпроси в община Пирдоп, запозна присъстващите с перспективите, които предлагат четирите европейски програми за стипендии за студенти от ромски произход.
Годишно се предоставят около 1000 стипендии за студенти в областта на социалните (вкл. бизнес), техническите и природните науки. Стипендиите се отпускат за една година (с възможност за подновяване).
Те са валидни както за тези, които вече се обучават, така и за тези, които възнамеряват да кандидатстват във висше училище, стига да покриват нужните изисквания за успех. Преди да подготвят документите си, кандидатите трябва да се запознаят с информацията за избраната от тях програма. А те са както следва – Стипендии за студенти от ромски произход, Стипендии за обучение по право и хуманитарни науки, Международна стипендиантска програма за роми, и Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи.
Първата програма предоставя чрез отворен конкурс стипендии за академични постижения на студенти от ромски произход, които са граждани на Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Турция, Черна гора, Чехия, Унгария или Хърватска. Кандидатите за стипендия трябва да се обучават в програми за степен бакалавър, магистър или доктор в утвърдени висши училища, акредитирани от съответната държава, на която студентът е гражданин или където пребивава постоянно.
Втората програма предоставяща стипендии за обучение в областта на правото и хуманитарните науки, предоставя чрез отворен конкурс стипендии за академични постижения на студенти от ромски произход, които са граждани на Молдова, Русия или Украйна. Всяка година се предоставят около 50 стипендии, на студенти, които се обучават по право и хуманитарни специалности.
Програмата за международни стипендии /за обучение в чужбина/ за роми предоставя частични стипендии на студенти от ромски произход, които са граждани на Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция, Черна гора, Чехия, Унгария, Хърватска или Украйна.
Програмата за стипендии на студенти от ромски произход в медицински университети и колежи, подкрепя студенти от ромски произход, които се обучават в медицински специалности в България, Македония или Сърбия за придобиване на професионална квалификация за медицински специалисти или лекари, магистър-фармацевти и стоматолози.

Добави коментар