Водата за пиене в Златица е чиста

Във връзка с изказвания на някои жители на Златица, че водата за пиене не е добра, се обърнахме за коментар към началника на „ВиК“ клон Златица Стефан Банков, в който той каза следното:
„Водата за пиене в Златица е една от най-чистите в целия район. Пречистването се осъществява посредством бързи филтри. За съжаление, няма изградена съвременна станция за пречистване на водата. Единствено с такава разполага с. Челопеч. Водата става само мътна при обилен дъжд и снеготопене, но тогава изключваме речните водохващания до избистрянето.
Има монтирано специално устройство за постоянно подаване на хлор-газ според нормите за дезинфекция на водата. Освен това ежедневно се взимат проби за чистотата на водата. Един път месечно идва специалист от ВиК – София област, който взима определено количество вода за проби за извършване на химически анализ. Досега отклонения в качеството на водата според държавните нормативи не са констатирани.
За разлика от други общини в Златица не е подменен нито един метър водопроводни тръби. Например в Чавдар е подменена цялата мрежа и от една година няма никакви аварии, докато в Златица не минава ден без такива.“

Добави коментар