Висока оценка за СОУ „Св.Паисий Хилендарски“ – Златица

От 12 до 15 април в новотел „Пловдив“ се проведе третата национална конференция „Училището-желана територия на ученика“. Основни моменти в натоварената програма на събитието бяха представянето на класираните на Областните конференции доклади и наблюдаването на добри училищни практики. Демонстрирани бяха иновативни модели на педагогическо взаимодействие и ученическо самоуправление.
Конференцията беше открита лично от Министъра на образованието и науката Даниел Вълчев, а организацията на високия форум – дело на зам.министър Кирчо Атанасов.
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ взе участие с класирания на първо място на Областната конференция доклад „Ритуализацията на училищния живот-възможност за патриотично възпитание“. Презентацията беше дело на трима деветокласници – Георгина Домусчиева, Добринка Висариева и Иван Добрев, активни участници и в дейностите, посветени на училищния юбилей. С много ентусиазъм и вълнение учениците предадоха на присъстващите и журито атмосферата на празника, творческото вдъхновение при създаването на училищния вестник, трепетните усещания на 75 ученици, преписали по страница от Паисиевата история и създаването на идеен проект за училищно знаме. Кадрите от юбилейния концерт убедиха аудиторията, че ритуалите са важна част от патриотичното възпитание.
В заключителния ден на конференцията беше дадена висока оценка на дейностите, извършени в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ по повод патронния празник на училището. Беше изтъкнато, че ритуалите провокират личностната изява на учениците и гарантират успешното утвърждаване на училището като институция с изключително важно обществено значение.
 

„К“