Визита на младежи от Гърция по проект „Жива жар – III“

На 5 януари в музей „Луканова къща“ – Пирдоп, се проведе мобилност по проект „Жива жар – III – Пламъци в европейската идентичност“. Проектът се изпълнява от сдружение „Младежки договор за Европа – 2012″, с председател Иванка Тодорова. В обмена участие взеха младежи от сдружението и фолклорен ансамбъл „Митикас“ от Гърция.

Основната цел на проекта е опознаване на културата и традициите на България и Гърция. Той е насочен към подобряване трансграничното сътрудничество на местно равнище, като съдейства от една страна за разширяване на общуването между двата народа. Обменът дава на младите хора от България възможност за трайно установяване на близко сътрудничество с гръцките младежи в различни сфери на обществения живот, чрез средствата на междукултурния диалог, какъвто е един от основните приоритети на Програма „Еразъм +“, по която се изпълнява проектът. Чрез презентации на различните културни практики и обичаи и използването на различни интерактивни методи, се постига опознаване на различията и усъвършенстването на взаимоотношенията ни в областта на културния обмен.

По време на визитата уредникът на пирдопския музей д-р Иван Иванов запозна присъстващите с историята на Пирдоп.

Добави коментар