Важни са не думите, а делата!

ПРАВО НА ОТГОВОР

Уважаеми съграждани,
Винаги съм признавала и съм се ръководела от максимата: „По делата му ще го познаете ! „Убедена съм, че делата, а не думите са в основата на вярната и обективна оценка за всеки човек, особено за този, който заема публична длъжност.
Споделям това свое разбиране с вас, защото съм провокирана и персонално атакувана от г-жа Илиева, в нейното изявление от 09.04.2010 г. Признавам сред красивите думи и прецизни словосъчетания /всичките в първо лице, единствено число, т.е. Аз/, изпълнили въпросното изявление, има изказана една истина: „… не такъв е маниерът на работа на Председателя на ОбС -Пирдоп. Да! Моят стил на работа коренно се различава от този на г-жа Илиева. Като председател на ОбС – Пирдоп /т. е. пръв между равни/, не търся лична изява и лидерство, а се стремя въпреки пречките да организирам дейността на общинските съветници, така че всички вие да ни оценявате по делата ни. Благодарна съм на съветниците от групата на БСП и другия независим съветник, с чието активно съдействие и съпричастност заедно отстояваме този принцип.
Ние нямаме нужда да се крием зад красиви фрази, защото работим всеотдайно и законосъобразно.
И тъй като говорим за дела, за свършена работа, нека ви припомня някои факти, свързани с МБАЛ – Пирдоп:
1. През 2008-2009 и 2010 г. кметът на община Пирдоп внася в ОбС проекти за общински бюджет, в който няма дори 1 лев за МБАЛ, въпреки че г-жа Илиева е наясно, че финансовото състояние на МБАЛ е тежко.
2. Решение №82 от 14.05.2009 г. на ОбС – Пирдоп /в т.2/ гласи: „Средствата в размер на 100 000 лв. да бъдат предоставени на МБАЛ след икономическа обосновка от болничното заведение“. Това решение е оспорено от кмета пред АССО и въпреки, че жалбата е оставена без движение, т.е. решението влиза в сила, не е изпълнено от нея.
3. Решение №85 от 25.06.2009г. на ОбС – Пирдоп задължава кмета да преведе 50 000 лв.за медикаменти и консумативи на МБАЛ. Това решение също е оспорено в съда, за да не се изпълни.
4. На заседанието на ОбС – Пирдоп по проблемите на болницата през м. ноември 2009 г. кметът на общината присъства само в началото на заседанието, за да заяви: „Каквото и да гласувате, няма да го изпълня“, след което напусна заседанието.
5. На срещата с вече бившия министър Нанев, кметът приписвайки си заслугата и предложението на съветниците от групата на БСП за залагането на 150 000 лв. за закупуване на нов рентгенов апарат за МБАЛ в общинския бюджет 2010 г., обиди и се конфронтира с член на Гражданския инициативен комитет за спасяване на Пирдопската болница.
6. След отказа си да оглави състава и дейността на ИК, г-жа Илиева във всички свои последващи медийни изяви продължава да го игнорира, но и да критикува идеите и действията на неговия председател. Много умело обаче, дори в последното си изявление отново си приписва заслугите за осигурените от промишлените предприятия в района финансови средства и предстоящия външен одит на болницата, удобно „забравяйки“ да спомене, че това е уговорено от ИК на работна среща с клъстъра и е част от оздравителната програма на МБАЛ, разработена от същия този комитет.
7. Възползвайки се от възможностите си, кметът изнесе информация за болно дете необслужено добре от педиатър. Крайният резултат от тези действия бе напускането на специалисти и закриване на Детско отделение в МБАЛ – Пирдоп.
А сега няколко думи за конкретното обвинение срещу мен:
Конкурсът за избор на Управител на МБАЛ – Пирдоп /след решение на ОбС/ е проведен на 19.03.2010 г. Съгласно чл. 10 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, или иначе казано до 3 дни кметът трябва да внесе в ОбС – Пирдоп предложението на конкурсната комисия, с цел приключване на процедурата.
Редовното заседание на ОбС беше насрочено за 25.03.2010 г. и кметът писмено е уведомен за това. В дневния ред са включени за разглеждане и наистина спешни докладни записки от д-р С. Динчев /информация за затваряне и на Детско отделение и прекратяване договор за храна/, но докладна за финализиране на конкурса нямаше.
Още при откриването на заседанието на 25.03.2010 г., съветниците от групата „За открито управление“ депозираха нарочно декларация, в която обявиха въпросите, включени в дневния ред за дребни и незначителни. /вкл. и тези за МБАЛ и общинските училища/, заявиха желание за свикване на нова извънредна сесия на 08.04.2010 г. и заедно с кмета на общината напуснаха заседанието, което се проведе, защото имаше кворум.
Уважаеми съграждани,
Позволих си да ви напомня някои факти, само с една цел – вие, нашите избиратели сами да откриете делата и да ги разграничите от думите. Съгласна съм със заключителните думи на г-жа Илиева. Да, същността на доброто управление е в адекватните реакции и вземането на правилни решения, но без отлагане. Но и най добрите решения ако не бъдат реализирани навреме си остават само на думи. Ето защо законодателят е създал чл.44, ал.l, т.7 от ЗМСМА, а именно: Кметът на общината организира изпълнението на актовете на Общинския съвет.
Вярвам, че изложеното по-горе ще ви помогне да прецените кой, как и доколко изпълнява публичните си задължения в подкрепа и запазване на Пирдопската болница.

Пенка Цомпова – председател на ОбС – Пирдоп

Добави коментар