Бюджет 2010 на община Антон бе приет

Община Антон

Присъстваха 7 общински съветници, представители на общинската администрация и граждани.
Председателят на ОбС Владислав Симов прочете дневния ред, които бе приет от всички съветници.
По първа и втора точка – отчет за 2009 г. и проектобюджет за 2010 г., кметът на общината инж. Стоян Гарчев направи кратки разяснения, след което отчетът и проектобюджетът бяха приети със 7 гласа „за“.
Владислав Симов прочете жалба на гражданка, която изразява своето недоволство от транспортната фирма „Клюнчев“, изпълняща маршрутното разписание, възложено й от община Антон.
Кметът на общината поясни, че по въпроса с транспорта е назначил комисия, която да извърши проверка на превозвача, относно спазването на часовете на тръгване и пристигане. Той уведоми присъстващите, че напоследък са зачестили оплакванията от фирмата-превозвач и че на управителя на фирмата е отправено последно предупреждение /предизвестие/ за прекратяване на договора.
Разгледани бяха и докладни записки на кмета на община Антон по текущи проблеми.

 

 

Добави коментар