Българският съд окончателно отхвърли ОВОС на Челопеч Майнинг

 

Във връзка с окончателното решение на Върховния административен съд относно инвестиционното предложение на Челопеч Майнинг ЕАД да увеличи преработката на руда и да произвежда мед и злато доре’ в Челопеч, взехме мнението на мениджъра Околна среда и устойчиво развитие Ирена Стамболиева.

– Г-жо Стамболиева, как ще коментирате решението на съда?
– Съдът в България е крайната инстанция, която взима решение по даден казус. За компанията и за нас това е окончателното решение. Това обаче не пречи да изкажа несъгласието си срещу оспорването на една изключително щадяща околната среда технология, именно автоклавната технология или високотемпературно оксидиране под налягане. Притеснително е консервативното разглеждане на технологията от гледна точка на нейната приложимост, защото показва неразбиране на принципите на най-добрите налични технологии. Изборът на най-добра налична технология не означава механично копиране/пренасяне и прилагане на една инсталация по идентичен начин на различни места. Всъщност, изборът на технология следва определени правила; базира се на задълбочена оценка, която обхваща както специфичните климатични условия и състоянието на околната среда, така и суровините и материалите използвани в процеса. По света е невъзможно да се намерят напълно идентични находища на полезни изкопаеми. Всяко находище е уникално и неповторимо по състав, минералогия, условия и т.н.
Автоклавната технология е призната в света като технология, щадяща околната среда. В случая с челопешкия концентрат това беше най-подходящото решение за арсена в концентрата, защото само така, след преработката, се получава най-стабилното съединение, фериарсенат (скородит). Именно тази технология е залегнала в препоръчителния документ за най-добри налични техники на Европейския съюз. Въпреки решението на съда сме удовлетворени от това, че българските експерти, включително и вещите лица, назначени от съда в хода на делото, подкрепиха нашето инвестиционно предложение. Няма нужда да повтарям и да убеждавам населението в района за широките дискусии, които проведохме по отношение на инвестиционното предложение. Освен двете публични обсъждания в Челопеч и Чавдар, проведохме дискусии в Златица и Пирдоп, бяха изградени и продължават да работят два информационни центъра. За това всички са свидетели, независимо от постановеното от съда.
– По какъв начин това решение ще се отрази на дейността на Челопеч Майнинг ЕАД?
– Въпреки решението на съда, дейността на дружеството по отношение на разширението и модернизацията на съществуващото производство продължава. Със закупуването на металургичното предприятие Цумеб в Намибия, Дънди Прешъс Металс Инк. гарантира сигурност и пазар за своя концентрат.
Челопеч Майнинг ЕАД ще продължи и в бъдеще да води политика на прозрачност и да запознава населението с всички свои инвестиционни инициативи. Ще продължим да бъдем отворени за всички добри предложения и препоръки, свързани с дейността на дружеството като цяло, и по-конкретно с опазването на околната среда, сигурността и здравето на населението.

 

Добави коментар