МБАЛ – Пирдоп – Блокирана е работата на Борда на директорите

Кой подписа договора с „Току Консулт“ – Сдружението на общините, трите предприятия, или някой друг? До момента липсва точен отговор. Самият договор е като апокрифен документ – не се знае какво съдържа той.

„Кой подписа договора с „Току Консулт“? започва да звучи аналогично с „Кой предложи Пеевски?“ А това не е на добро.

На 7 октомври се проведе извънредно заседание на ОбС-Пирдоп. Гости на сесията бяха зам.областният управител София Торолова, кметовете на общините Мирково, Челопеч и Златица, председателите на ОбС в Мирково, Челопеч, Чавдар, Съвета на директорите на МБАЛ -Пирдоп, работещи в здравното заведение, граждани и медии. 

Председателят на ОбС – Пирдоп Райна Алдева разясни на присъстващите защо се свиква това извънредно заседание. Това се случва по повод на някои промени, които са възникнали през последните дни по отношение на МБАЛ -Пирдоп. 

На последното заседание на постоянните комисии към Общински съвет Пирдоп са били разгледани въпроси, залегнали в редица писма от Съвет на директорите на МБАЛ, както и предложения от Румен Сербезов за назначаване на нови хора в управлението на болницата и предстоящи ремонти. По настояване на кмета инж. Цанов, техниците от община Пирдоп са изготвили количествено-стойностна сметка на най-належащите дейности, които биха могли да се извършат. Съветниците са се обединили около решението да се отремонтира дилатационната фуга, за да се спре теча от покрива на сградата. Още повече, че има подготвен проект за кандидатстване за енергийна ефективност и генерално ще се решава този въпрос. На сесията бе решено още, че приоритетите, които си поставя Съветът на директорите се подкрепят единодушно. Това са комплектоване на отделенията със специалисти, осигуряване на апаратура, след това ремонтите и осигуряване на нормална среда за работа на лекарите и персонала. 

Райна Алдева каза още, че на 2 октомври разбират за рокади в консултиращата фирма „Току Консулт“. По неофициален начин е искана среща със здравната комисия, но тя не е самостоятелен орган и не може да взема решение. Алдева обясни, че вече е публикувана поканата в Търговския регистър за свикване на Общото събрание на акционерите и в началото на октомври то ще се състои. 

На извънредната сесия са били поканени да присъстват и представители на фирма „Току Консулт“ ЕООД. От получен имейл, който Райна Алдева изчете пред присъстващите, стана ясно, че Румен Сербезов няма да присъства заради други поети ангажименти. Второто писмо, което бе прочетено, бе от Войка Маринова, управител на „Току Консулт“. В него тя казва: „При направен обстоен анализ на дейността на нашите служители в МБАЛ – Пирдоп се установиха редица отклонения в изпълнение на основни дейности за постигане целите за оздравяване на болницата. Във връзка с гореизложеното ви обявявам, че считано от 1 октомври „Току Консулт“ оттегля доверието и прекратява трудовите си правоотношения с д-р Мирковска – прокурист и Росен Сиркьов – председател на Управителния съвет, които вече не са представители на фирма „Току Консулт“. Считано от 1 октомври Мария Жековска вече не е управител и служител на фирмата. Новият управител е Войка Маринова, а Петър Попов е определен за представител на „Току Консулт“ в МБАЛ – Пирдоп. Промените са вписани в Търговския регистър. 

Потвърждаваме, че „Току Консулт“ има точни и дългосрочни цели и идеи, свързани с подобряване на работата и състоянието на МБАЛ – Пирдоп. Ние ще продължим да изпълняваме поетите ангажименти към болницата, обществеността и бизнеса с друг екип от професионалисти. Вярваме, че ще се справим като ще продължим да разчитаме на вашето доверие и подкрепа.“

На 7 октомври преди обед е пристигнало още едно писмо от Румен Сербезов, като главен консултант и пълномощен представител на „Току Консулт“ и от Атанас Кифсизов, собственик на същата фирма. Писмото, чието изложение е почти идентично с горецитираното, е адресирано до Комисията по здравеопазване към ОбС – Пирдоп. 

Райна Алдева съобщи, че по отношение на болничното настоятелство вече има потвърдени покани за участие и след Общото събрание на акционерите веднага ще бъде насрочено и Учредително събрание на болничното настоятелство.

В проекторешението, което тя изчете, освен потвърждаването на подкрепата към настоящия Съвет на директорите на МБАЛ – Пирдоп за приоритетите в плана за оздравяване на болницата, е включена и точка, с която прокуристът д-р Мирковска се задължава на предстоящото редовно заседание на 31 октомври, да бъде представена информация за свършеното през месеца. 

Думата взе кметът инж. Цанов, който съобщи, че преди сесията е имало среща с представители на големите предприятия и кметовете на общини, на която са разгледани въпроси от докладна записка на д-р Мирковска от 29 септември. Постъпили са и въпроси от кмета на община Челопеч инж. Кесяков по същата тази докладна. На срещата са коментирани състоянието на болницата и отношенията на Борда на директорите с консултантската фирма. Постигнато е съгласие в четвъртък, на 10 октомври, да бъде проведена съвместна среща между ръководството на Току Консулт, в лицето на Войка Маринова и Румен Сербезов, и кметовете на общините от сдружение „Средногорие“, както и досегашния Борд на директорите. 

Отношение взе и зам.областният управител София Торолова, която заяви, че явно има различия в информацията, с която разполагат различните общини. Тя изрази желанието си да чуе мнението на хората, които работят в болницата, които да кажат дали там се случва нещо към по-добро, или се тъпче на едно място. 

Общинският съветник Мария Шентова попита какво е било мнението на трите предприятия и кметовете по време на тази предварителна среща и защо е снето доверието от Борда на директорите. 

Стоян Шиеков попита кои са „Току Консулт“ и какви права са им делегирани, въз основа на какъв договор, за да снемат доверието от Съвета на директорите.

Изказване направи и инж. Кесяков, кмет на община Челопеч. Той отговори, че договор с тази фирма е сключен от името на Сдружението на общините по предложение на трите предприятия. Кесяков призова да се дискутира с подкрепата на факти, а дали тази консултантска фирма си върши работата добре или не, е въпрос на време и информация. И тъй като това е много специфична дейност, големите предприятия са се съгласили да финансират стратегията за оздравяване на болницата, предложена от „Току Консулт“. От информацията, с която разполага, инж. Кесяков каза, че прави извода, че в момента между фирмата и ръководството на МБАЛ има конфликт, който се генерира от различията между тях в това как да се приложи тази стратегия. Той заяви още, че до момента е явно, че прилаганата стратегия не дава резултатите, които всички очакват, а отговорността се размива и проблемът се задълбочава. 

Д-р Пламен Стоянов на свой ред заяви, че стратегията е само една – спасяване на болницата, която в момента я няма. Д-р Стоянов допълни, че в имейлите от Румен Сербезов се споменава и неговото име. „Снема се доверието от останалите двама членове на Борда, но не и от мен, даже ме предлага в новото ръководство. Праща ме да бъда в един екип с лицето вляво от мен – Петър Попов. Това никога няма да стане! Ако си тръгнат д-р Мирковска и Сиркьов, си тръгвам и аз.“ Изказването бе посрещнато с аплодисменти от страна на присъстващите граждани. 

Секретарят Николина Божкова попита някой поставял ли е въобще въпрос за промяна в Съвета на директорите, след като именно ОбС – Пирдоп е органът, който е взел решението и е назначил този Съвет. Тя каза още, че щом няма постъпило такова предложение, не е нужно да се губи време в разправии. 

Общинският съветник д-р Толинова взе думата и заяви, че всичко, което се решава за болницата се решава на тайни срещи и че ОбС – Пирдоп не знае за договора, който е подписан с „Току Консулт“. Тя предложи да се прекратят всякакви тайни срещи и всичко да става публично, да се прекрати договора с консултантската фирма и парите, които им се дават, да се насочат към болницата. Да бъдат публикувани публично поканите за учредяване на Болничното настоятелство и материалите за Общото събрание на акционерите, настоя още д-р Толинова.

„Два пъти през последния месец нашата работа изключително много се затрудни и почти беше блокирана поради тези разногласия, които се получиха между консултантската фирма и Съвета на директорите“ – каза д-р Даниела Мирковска, която е прокурист на МБАЛ. Тя благодари за гласувана подкрепа от ОбС – Пирдоп към настоящото ръководство. 

• Д-р Даниела Мирковска каза още

„На първо място нашите приоритети са – персонал, който се привлича с атрактивни за района заплати, с възможност да прояви своя професионализъм, като се осигури апаратура. Не искаме космически апарати, искаме най-необходимото. Да се осигурят нормални условия за работа на екипите – храна, работно облекло. Пациентите ни да имат чаршафи по леглата си. След което, естествено, ще трябва да се финансират и някои ремонти, които са наистина неотложни. В случая, малкото камъче, което обърна колата е супер спешният ремонт на покрива. Доколкото видях от различните доклади на констативни комисии, той си е текъл от няколко години и за съжаление, продължава да тече. Взехме решение да се промени това състояние със сума до 10 000 лв. Но ние не знаем на какво финансиране можем да разчитаме. Още в началото, когато бях поканена от консултантската фирма и беше искано моето съгласие да стана прокурист, беше заявено, че е осигурено необходимото минимално финансиране, за да може тази болница да потръгне. Болницата е във фалит, това е ясно, само че не е обявен още. За да изправим едно такова дружество, имаме нужда от инвестиции. Това е регулирана дейност, а не комерсиална. Имаме фрапиращи лимити. Ето, например, поради лоша здравна политика на НЗОК сега отново лечебните заведения са без финансиране за последното тримесечие. Дори това, което сме изработили, ще ни бъде признато само 2/3 – това пише в писмо, което получихме вчера. Останалата част ще бъде изплатена, когато те преценят. В последния месец имаме нула финансиране. Това дори една добре работеща болница не може да понесе. Най-отговорно искам да заявя от името на колегите ми – ние, тримата, не бихме могли да поемаме повече тази прекомерна тежест, и в тези условия да продължим да управляваме тази болница. Това е непосилна задача, ако продължаваме да си губим времето с разни приказки, решения, съгласувания и прочие. Разбира се, ние ще напишем кратко експозе какво ни трябва като екзистенц минимум по приоритетите, които сме заявили, за да излезем от това положение, но това трябва да се случи много бързо. Не бягаме от отговорност, не ни разбирайте погрешно. Със неимоверни усилия крепим болницата отворена и защо – това ли заслужават хората от района. Това висене трябва да прекрати. 

Присъствах на една среща на високо ниво, на която беше казано, че ако бизнесът види, че нещата вървят в правилната посока, заемите ще бъдат трансформирани в дарения. Имахме уверението, че вече е постигнат консенсус между предприятията, че ще финансират болницата и ще правят дарения. Нямаше да поема такава огромна отговорност, ако знаех, че така стоят нещата.“

Д-р Мирковска допълни още, че са били подложени на огромен натиск да се започват незабавни ремонти от фирми, които правят обследването в болницата. Тя съобщи още, че в момента е задържано и последното плащане от едната фирма.

В подкрепа на действията и приоритетите на сегашното ръководство на болницата се изказаха присъстващи лекари и служители в лечебното заведение.

Общинският съветник Петър Чобанов изрази мнение, че на тази среща всички, които имат ангажимент към болницата трябва да сложат най-после картите на масата и с открито лице да се изправят пред останалите и да заявят своята позиция, но до момента това не се случва. Той попита защо заемите, които се отпускат, не бъдат преобразувани в дарения, след като и в момента всяко плащане минава през одобрението на предприятията. 

Оказа се, че на сeсията присъства и Петър Попов, който е определен от „Току Консулт“ за техен представител в болницата, но когато бе посочен от лекар в МБАЛ да стане и да се вземе отношение, той заяви, че е дошъл да слуша на заседанието като гражданин.

 

• Мария Жековска, бивш управител на Току Консулт:

„До 1 октомври бях управител на Току Консулт. В началото на миналата година бяхме поканени от бизнеса да консултираме болницата в Пирдоп. Екипът на стария, така да кажа, Току Консулт, това сме аз, д-р Мирковска и г-н Сиркьов. Имаме и още няколко души, които са специалисти в областта на медицинското оборудване и специалисти по медицинската дейност. През април бяхме одобрени като фирма и поехме ангажимента в рамките на два месеца да се изготви бизнес-план и да дадем нашето виждане за развитието на болницата. Още тогава ни беше казано, че е осигурено финансиране. Стратегията за развитие и бизнес-планът бяха представени на 17 юни пред бизнеса и кметовете. В очакване на одобрението, ние започнахме да работим по него и всъщност като резултат на 28 август се подписа и този договор за заем. Нашата идея по принцип беше не да е заем, а да е под формата на дарение, за да се облекчи финансовото състояние на болницата. По бизнес-плана всичко беше разписано, но в продължение на 4 месеца нямаше финансиране. Още тогава представихме стратегията и аз заявих, че ако тя не се финансира много бързо, болницата ще затъне. През тези три месеца през лятото тя върви надолу. 

Откъде тръгна конфликтът с Румен Сербезов? Става въпрос за тези ремонти. Консултантска фирма направи оглед на болницата и резултатите бяха, че за ремонтни дейности ще са нужни около 180 хиляди лева. Г-н Сербезов настояваше те да се направят и искаше да се пускат обществените поръчки. Но нашите приоритети не бяха такива. На нас ни трябват лекари, специалисти, персонал, апаратура. Болницата без тези хора е едно нищо. Вторият конфликт възникна, след като без да бъда уведомена, г-н Сербезов е предложил Петър Попов за икономически и административен директор. На това аз реагирах много остро и заявих, че се разграничавам. На нас администратори не ни трябват. И затова стигнахме до тук – до уволненията. Аз също подкрепям колегите Мирковска, Сиркьов и Стоянов, защото те са професионалисти, ще им помагам, дори безвъзмездно, това не е проблем. Също така призовавам тези кредити, които се отпускат да се преформират в дарения, защото само така може да помогнат на болницата.“

• Росен Сиркьов, председател на Борда на директорите:

„Отговорността, която носим ние е много голяма. Когато бяхме предложени, аргументите бяха, че сме хора професионалисти, доказали се и с добри намерения. Какво се случва, когато си управител на едно фалирало дружество? Аз не мога да упражнявам своята професия повече. Чувствам се и обиден, защото аз до ден-днешен не съм получил 0,01 цент за това мое участие в тази отговорност. Защо? Защото има нещо неизказано. Бизнесът дава едни пари на консултантската фирма за управлението на болницата, тоест за Съвета на директорите. Но се оказа че, тези пари не са у г-н Цанов, както ме препрати г-н Сербезов. Ние не сме тук на всяка цена, не сме тук да правим кариера, дошли сме да помагаме със своя професионализъм и компетентност. Ние не сме кукли на конци и някой да ни диктува.“

След продължителни дебати и изказвания на граждани най-накрая бе пристъпено към гласуване на текста за решение, а именно потвърждаване на подкрепата на ОбС -Пирдоп към настоящия Съвет на директорите на МБАЛ -Пирдоп.

Малко преди закриването на заседанието думата взе и инж. Магдалена Иванова, кмет на община Златица. Тя каза, че в предишните мандати на болницата са отпускани пари и никой не ги е контролирал и до ден днешен не се знае те къде са потънали – 200 000 лв. от Аурубис и от МФ – 1 000 000 лв. Затова бизнесът е заявил, че ще отпуска пари при условие, че се контролира тяхното разходване. Тя добави още, че договорът с консултантската фирма не е сключен със сдружението на общините, а е сключен с трите предприятия и Току Консулт за управление парите. От залата се чуха реплики, че това не е вярно. 

След това заседанието бе закрито от председателя Райна Алдева.

 

На 10 октомври отново в община Пирдоп се състоя среща между кметовете от района, представители на трите предприятия, досегашния Съвет на директорите и Румен Сербезов. Медии не бяха допуснати. Надяваме се все пак, взетите на срещата решения да станат публично известни.

Александра Тодорова 

Добави коментар