Без Общинския съвет кметът е само пъдар

Инж. Алекси Кесяков, кмет на община Челопеч пред в. „Камбана“

– Г-н Кесяков, каква е обстановката в общината?

– Не бих искал да перифразирам заглавието на една известна картина и да кажа: „В Челопеч всичко е спокойно!“. Животът в общината е динамичен, хората се трудят и което е по-важно – ОбА, ОбС и жителите гледаме в една посока и сме си поставили за цел да превърнем нашата общност в добро място за живеене, с ясни правила на действие и поведение.
Общината е малка, бюджетът е недостатъчен и нашите усилия са насочени към разработване на проекти и участие с тях в различни проекти, за осигуряване на средства от различни еврофондове.

– Какви проекти се разработват в момента от ОбА?

– Добре се движат нещата относно проекта за спортния център и очакваме скоро да бъде финансиран. Същото е положението и с проекта за подновяване на В и К мрежата, подетапи3 и 4, в размер на 300 хил.лв, с тенденция да бъде зелена светлина на подетап 5. В тези суми не се предвиждат комисионни, както искаше зам.областният управител Мариус Цаков.

– Кога най-сетне ще започне изграждането на дългоочаквания околовръстен път?

– Проблеми от страна на общината – няма. Очакваме Национална агенция пътна инфраструктура да се подготви схема за дарение от страна на общината на терени, през които ще мине новото трасе, за да се актува впоследствие като държавна собственост. След тази процедура, за която ОбА и ОбС сме готови, ще бъде дадено разрешително за строеж. Имам уверението, че са осигурени средства за изпълнението на обекта, който по предварителни разчети ще струва около 15 млн. лв. Стартират ли строителните работи, то за 2 години всичко ще бъде приключено.

– Какъв е микроклиматът в ОбА?

– Хората са изключително сериозни и работят много. Освен ежедневното административно обслужване на населението, разработваме, защитаваме и изпълняваме проекти. Затънали сме в бумащина. Наблюдава се текучество в администрацията. Ние сме нещо като инкубатор за добри кадри – назначаваме служители, даваме средства за тяхното обучаване и усъвършенстване в професионално отношение. След това някоя фирма им предложи двойно или тройно по-висока заплата и те естествено напускат. Няма механизъм да ги спрем.
Тази година има постъпили доста добри приходи. Вярно е, че малко надценихме възможностите си и малко увеличихме разходите, но всичко е в рамките на допустимото.
В момента започнахме да раздаваме безплатно дърва на инвалидите и ветераните от войната.

– Ще има ли отново общинска охрана?

– Още при нейното създаване се очертаха какви ли не мнения – от положителни, до крайно отрицателни. Животът доказа нейната целесъобразност и необходимост. Напоследък зачестиха кражбите и нарушаване на обществения ред. Твърдо сме решили да възстановим общинската охрана, като в бюджета ще бъдат предвидени необходимите средства за нейната издръжка. В момента в комисията по ред и сигурност към ОбС разработваме тръжната процедура, правилата и нашите изисквания към кандидатите да поемат тази дейност. След като бъдем готови, ще обявим конкурс за избор на фирма.

– На какво ниво са взаимоотношенията на общината с „Челопеч Майнинг“?

– Нещата са нормални. Договорът, сключен между нас и фирмата се изпълнява добросъвестно. Ако има някои търкания, то те са на средно и ниско ниво, не на ръководно. Някои се опитват да прилагат на практика сентенцията „Царят дава, пъдарят не дава“. Предприятието ни изпълва с чувство за стабилитет, което е особено важно за нас.

– Как работи кметът и общинската администрация с ОбС?

– Много пъти съм казвал, че ако един кмет няма зад гърба си ОбС, то той може да бъде и пъдар. Без ОбС нито една община и нито един кмет не биха успели да направят нещо. Изключвам един кмет от района, който бе заявил, че ОбС не му трябва. Затова в тази община нищо не се прави.
Далече съм от мисълта, че при нас нещата вървят по мед и масло. Има спорове, изказват се различни мнения, но по пътя на взаимното уважение и убеждение, нещата се изглаждат. В ОбС – Челопеч нещата не се политизират, а над всички нас стоят интересите на общината и нейните жители. За мен са важни междуличностните, а не междупратийните взаимоотношения. Нашите съветници притежават интелектуален потенциал и знаят за какво са избрани.
Редовно поне един път месечно се събираме на работна среща с ОбС за предварително запознаване с проблемите на общината, с хода на текущите работи, задачите, които предстоят да се решават и решенията, които би следвало да вземе ОбС.
Не бих се надценявал, но мисля че е голяма ролята и отговорността на кмета за взетите от ОбС решения. Освен това, от голямо значение е именно от кмета да идват повечето инициативи, а ОбС да ги приема и облича в законови решения.

Добави коментар