Безпредметно е да се отправят питания към кмета на Златица

/Продължение от 33 брой/

ОбС отложи удължаване срока на наем

На предишната сесия ОбС отложи разглеждане на молбата на Станка Станева за удължаване срока на наем за ползване на общински помещения. Мотивът бе изявление на кмета на общината, че имало становище от Сметната палата. На следващото заседание на Комисията Нонка Каменова не представи споменатото становище. Не го представи и на следващата сесия. Тя информира ОбС, че е издала заповед за прекратяване на договора, много време преди да уведоми съветниците за въпросното становище. За това прекратяване на договора, кметът на общината отново не е счела за необходимо да уведоми ОбС, както повелява законът. Тя до ден днешен не иска да разбере, че не кметът, а ОбС разполага с общинската собственост. С 11 гласа „за“ и с един „против“ на Тодор Чомпалов за втори път се отложи взимане на решение.

ОбС отмени свое решение

С решение №164/20.03.09 г., ОбС утвърди текста на споразумение между Златица и Пирдоп, във връзка с депониране на златишките отпадъци в Пирдопското сметище. Това решение бе обжалвано от кмета на община Златица. Във връзка с настъпилите промени – Постановление на Министерския съвет, с което се нарежда до 31.12.2009 г. всичките общини от района там да депонират отпадъците. ОбС – Златица отмени решението си, което председателят на ОбС ще изпрати в съда. Това предизвика бурен протест от страна на Нонка Каменова.

ОбС избра комисия по Закона за разкриване на конфликти

Във връзка с оставката на Петър Белишки, като председател на 3-членната комисия по ЗПРКИ, ОбС реши комисията да бъде Постоянна в състав от 5 общински съветници, с председател Николай Додеков и членове: Пламен Петров, Тодорка Кинова, Петя Широкова и д-р Маргарита Йорданова.

 

Молби за социални помощи

По девета точка докладва д-р Йорданова. До кмета и ОбС са адресирани няколко молби за социални помощи. При разглеждането им от социалната комисия е констатирано, че повечето от тях не са комплектовани с необходимите доказателствени документи. Същите ще бъдат изискани допълнително. Жителите на общината трябва да знаят, че с решение на ОбС на всяко новородено дете се отпускат по 200 лв. На кмета на общината бе вменено, че е необходимо своевременно да уведомява родителите. Освен това директорите на училища трябва да представят в общината списъци на социално слаби ученици. За лечение на Анка Николова Методиева ОбС гласува сума 200 лв.

 

Поликлиниката се нуждае от ремонт

В десета точка ОбС разгледа докладна записка на управителя на МЦ 1 – д-р Стойнов. В нея той информира, че на сградата липсва защита от мълнии. Дебатите се насочиха към други важни ремонти. ОбС бе гласувал 22 хил. лв. за смяна на дограмата, д-р Стойнов е намерил местна фирма, която ще извърши ремонта за 15 хил. лв., а с останалите 7 хил. лв. може да се изгради мълниезащита. Николай Додеков каза, че управителят на „МЦ I – Златица“ – ЕООД е човекът, който от три оферти ще подбере най-добрата, а не кметът на общината. Според получената информация до приключване на броя, Нонка Каменова е „намерила“ някаква софийска фирма от околовръстното шосе, която ще подмени дограмата не за 15, а за 21 хил. лв.

ОбС одобри финансирането на проект за библиотеката

Във връзка с програма „Глобални библиотеки“, която се финансира от фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, библиотеката при читалище „Христо Смирненски“, съвместно с общината, кандидатства с проект. Ако проектът се спечели, в библиотеката ще бъдат оборудвани 12 компютъризирани читателски места, 2 служебни работни станции, периферни устройства и софтуер. За да бъдат реализирани се изисква читалнята да разполага с климатик за поддържане на подходяща температура за работа на техниката. ОбС утвърди сумата от 1 650 лв. за закупуването на климатик. Кметът предложи тези пари да се вземат от непроведените културни мероприятия, като: „Детски забавни игри на открито“ – 500 лв., отбелязване на „Св. Кирик и Юлита“ – 500 лв., „Ден на градинаря“ – 200 лв., поход до х.“Свещиплаз“ (разрушаваща се) – 150 лв. и поклонение пред паметника на Васил Левски – 300 лв.

Безсмислени са питанията към кмета

През близо две-годишния мандат на кмета на общината, жителите разбраха, че е безсмислено да отправят към нея въпроси, нито да се записват в халваджийския тефтер при секретарката, за да бъдат приети някъде през 2011 година. По този повод председателят на ОбС бе изпратил до Нонка Каменова питания на граждани и организации до нея, с настояване да им даде отговор на сесията. Кметът на общината присъства на сесията, отговори от нея нямаше, а ако имаше, то те не бяха отговори, каквито един кмет трябва да даде.
Цял том може да се напише за одисеята на управителя на фирма „ПИАР“ – ООД Радко Георгиев. Още през 2006 г. е спечелил търг за добив на дървесина от общинската гора, има сключен договор с общината и платени всички такси от негова страна. До ден днешен човекът не може да приключи обекта и да изпълни договора, по вина на общината. До сега всички негови срещи с лицата, изпълняващи случайно длъжността Ръководител на ОЗ „Гора“ са безуспешни. От ОбА няма отговор на неговите питания. Нямаше смислен отговор от кмета и на сесията. Остава съдът да реши човешкия проблем на Радко Георгиев.
На отвореното писмо на жители на село Църквище, които алармират за лошото състояние на пътя за Златица, кметът отговори, че са изпратени писма до различни институции и ремонт на пътя може да се очаква през следващата, или 2011 г.
Питане имаше и от Славчо Белишки за разорания стадион, на който децата не могат да играят футбол. Нонка Каменова отговори, че е помолила „Елаците Мед“ да изравнят терена, който бил с денивилация 2 м. След това трябва дренаж, за който трябват 50 хил. лв., а пари няма. На този свят има един метод, наречен програмно-целеви и е измислен от американците. Когато нещо трябва да се направи, се тръгва отзад напред или от бъдещата дата на завършване или откриване на даден обект. Правят се планове, графици, материално-техническо и финансово осигуряване и тогава се започва. През този мандат, стадион в Златица няма да има.
В питането на председателя на читалището Петър Белишки се напомня, че ОбС е одобрил в бюджета сумата от 9500 лв. за ремонт на сценичната механизация, а вече втори месец нищо не се прави. Беше отговорено, че в България има само една фирма, лицензирана за такава дейност, но кога ще дойде, един Господ знае.
Питане имаше и от директора на ДМСГД д-р Величка Енчева. Тя алармира за много дупки по пътя за Спасовото кладенче, от които често се повреждат колите на дома. Тук не е излишно да се напомнят предизборните обещания, дадени от Нонка Каменова пред хората, живеещи под ДМД, че ще асфалтира пътя.
Питания към кмета имаха и Цветана Острева и Тодор Чомпалов, които ще бъдат обект на друга публикация. Диляна Дилова попита Нонка Каменова, защо не изпълнява Решение №156/2009 г. на ОбС за медийно отразяване решенията на ОбС във в.„Камбана“, като не изплаща фактурите, докато на другите медии превежда значителни суми.

Не се изпълнява програмата за бездомните кучета

В последната точка бе обсъден нерешеният досега проблем с бездомните кучета. С решение № 123/2008 г. ОбС прие програма за установяване на контрол върху кучешката популация в общината на основание Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Програмата по вина на кмета не е изпълнена, тя вече не е актуална, поради отдавна изпуснати срокове.

Добави коментар