БОКЛУЧЕНАТА САГА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

Нито извънредната сесия на ОбС – Златица, нито становищата на кметовете на общините Пирдоп, Златица и на тримата председатели на общински съвети, нито тези на областната управа и на специалистите от фирмата изпълнител „Валмекс” не повлияха върху твърдото решение на кмета на общината на Златица Нонка Каменова да спре строителството на новото депо за твърди битови отпадъци.

След категоричната забрана на ОбС – Пирдоп да се изхвърлят на старото сметище златишките отпадъци, „златният град” Улпиа Ауреа постепенно започва да се задушава от боклуци. За да излезе от капана, в който сама се вкара, Нонка Каменова направи несполучлив опит да използва карлиевското незаконно сметище. После потърси съдействие от кмета на Мирково Цветанка Йотина, да разреши използването на мирковското сметище, но получи отказ, навярно по причина, че ръководството на ОбА – Мирково се оглавява от нормален човек. На камък Нонка Каменова удари и посещението си в Горна Малина при кмета Емил Найденов.

Следващият ход за излизане от блатото бе осигуряване на големи чували, в които да се изсипват боклуците, които впоследствие се закарват на съхранение в гаража, близо до хлебопекарната на ПК „Златица 91”. В града има общо 97 контейнера, които вече се препълват.

На 20 февруари, с писмо без изходящ номер, кметът на общината нарежда на фирма „Любекс” да извози на 20 и 21 февруари по пет контейнера от Златица до сметището на Чавдар. Кметът на Чавдар е дал съгласие, но граждани са подали сигнал до РИОСВ. Освен това, със специална заповед кметът на община Челопеч инж. Алекси Кесяков е забранил през територията на общината да преминават тези контейнери. Потърсено е съдействието на полицията, но основно ще бъде ангажирана общинската охрана.

Във връзка с многобройните жалби на Нонка Каменова на тема сметището, министърът на околната среда и водите е разпоредил комисия да провери състоянието на обекта. На 20 февруари районът на новото депо бе почернял от хора от МОСВ, РИОСВ, ПУДООС, „Валмекс” и др. Изводът на комисията, който ще бъде отразен в протокол е, че строителството трябва да продължи до завършването на новото сметище. За учудване на хората, дошли от София, кметът на общината се беше скрила някъде и не се появи през цялото време.

Ето такива и толкова на брой неща успя да сътвори за 100-те дни на своето кметуване Нонка Каменова, подкрепена от шепа фанатизирани свои привърженици. Сметките показват, че в резултат от върнатите от нея на държавата 252 хил.лв. и още толкова от очакваната присъда в полза на фирма „Валмекс”, общинският бюджет ще олекне с около половин милион лева. С други думи, всеки жител на общината ще бъде обложен допълнително със 100 лв. Засега. А с какво ли Нонка Каменова ще „зарадва” своите съграждани в бъдеще?