Аурубис обучава пенсионери да работят с компютър

На 24 януари в Информационните центрове на Аурубис България в Златица и Пирдоп стартираха курсовете по компютри за пенсионери, които са организирани от компанията.
Курсистите бяха приветствани от своята преподавателка Виолета Василева и от Драга Сапунджиева, Координатор Административни дейности в Аурубис България.
Обучението ще се провежда 4 пъти в седмицата, и в двата центъра, като продължителността му ще бъде до 6 април. В Златица записаните за курса са 16 човека, а в Пирдоп – 23, като има и още желаещи.
Курсът започна с обобщение на темите, които ще бъдат изучавани по време на обучението. Презентирани бяха накратко всички теми, които ще се изучават: операционна програма, създаване, съхранение и изтриване на файлове и папки, най-използваните програми за писане на текстове и за комуникация, работа с интернет и други.
Първата тема, с която се запознаха курсистите бе устройство и функция на компютъра. За тяхно удобство бяха раздадени и печатни материали, които съдържат пълната информация за протичането на обучението.

Александра Тодорова, Невена Дорова

Добави коментар