Аурубис България – Социална ангажираност за устойчиво развитие

На 17 януари в информационните центрове на Аурубис България в Пирдоп и Златица се проведоха първите срещи – дискусии на тема „Социалната политика на Аурубис България в региона на Средногорието“.
Водещ на срещите бе генералният секретар на компанията Георги Николов, на които присъстваха и колегите му Драга Сапунджиева – Координатор Административни дейности и Мануела Тотева – Мениджър Комуникации.
Гости на срещата бяха представители на образователната и културната сфера в града, на социалните дейности, граждански сдружения, спортни деятели, бивши работници в завода, медии.
В началото Георги Николов поясни, че във връзка с организирането на работата в центровете на Аурубис, е решено в първата такава среща да бъде представянето на социалната политика на компанията в исторически план, на приоритетите през следващите години и да се отговори на въпросите на гражданите.
Идеята на Аурубис е такъв тип срещи да бъдат по-регулярни, като в следващите седмици и месеци различни нейни представители ще имат възможността да представят дейностите на компанията, за да имат гражданите пълна яснота какво се случва в завода.
В презентацията бяха проследени интересни факти от историята, развитието, дейността и социалната ангажираност на Аурубис, като основен фактор за корпоративната култура и устойчиво развитие.
С производството над 1 000 000 тона медни катоди групата Аурубис се нарежда на второ място в света по производство на медни катоди, след чилийската държавна компания Коделко. Групата притежава и оперира производствени предприятия в 16 държави, като от август 2011 към нея се присъедини и звено на финландската фирма Лювата.
Георги Николов отбеляза, че сърцето на Аурубис България е металургичното производство, което разполага с флаш-пещ, производство на компания Ото Кумпо. Преди две години бе въведена в експлоатация и втората по важност производствена част – Рафинерията, която е най-модерното съоръжение от този тип в света. Използва се технологията на австралийската компания Екстрата.
Следващото звено – заводът за сярна киселина – в момента е един от десетте най-добри в света. Четвъртото по важност звено е фабриката за флотация, където е избрана най-успешната форма на технологията.
От 1998 до 2010 г. в мощностите на завода са инвестирани почти половин милиард евро, от които голяма част са свързани с опазването на околната среда и въвеждането на нови технологични линии.
Днес в компанията работят 815 човека, които с труда си произвеждат брутен вътрешен продукт, който представлява около 4,5% от БВП на България и около 8% от целия износ на страната.
През годините са получени много признания от външни организации и фирми. Една от наградите, с които най-много се гордее предприятието е Наградата за най-добър работодател с изключителни постижения в безопасността и здравето при работа, получена през 2007 г. Тя се връчва през определен времеви период, съвместно от Профсъюзите в България, НАП и Инспекцията по охрана на труда.
През 1998 – 2000 г. в отношенията на завода и местната власт бе положено началото на партньорство, при което компанията се ангажира за финансиране и осъществяване на съвместни проекти, които се преценяват като приоритетни за определения период и региона.
Реализирани са множество проекти по обновление на уличното осветление, ремонти в МБАЛ, инвестиции в детски градини, инфраструктурата и други. Една от особеностите на социалните програми е, че не се дават пари в същинския смисъл на думата, а проектът се осъществява от начало до край и се предоставя на общината в завършен вид.
От 2007 г. фокусът на финансираните проекти и дейности от инфраструктурата се измества върху дейности, като спорт, култура, образование, опазване на околна среда, подкрепа на хора в неравностойно положение. Това са приоритетните области, на които трябва да се отдели повече внимание при изготвянето на съвместните програми с компанията.
За следващия програмен период Аурубис България залага метода на мултиплициране на инвестициите. Георги Николов подчерта, че фирмата може да подпомага общинските ръководства при изготвянето на проекти за инфраструктурата, с които да се кандидатства пред еврофондовете. „Това ще ни даде възможност с по-малък процент инвестиции в инфраструктурата, да докараме повече пари за района“ – поясни още Николов. По този начин средствата по съвместната програма ще бъдат насочени във финансиране на дейности в спорта, културата и образование. Ангажиментът, който е поет от Аурубис за влагане в такива проекти е в общ размер на 550 хиляди лева за следващия програмен период.
До седмица-две ще бъдат организирани курсове по компютърна грамотност за пенсионери, които ще се провеждат в Информационните центрове, както се предвижда и да има различни занимания за деца. Това е един от начините да се развиват дейностите на центровете.
След презентацията бяха зададени много конкретни въпроси и направени предложения за бъдещи проекти. Сред тях бяха и идеи за организиране на лагер за деца с диабет, проект за изграждане на дневни центрове за деца и възрастни в Златица и Пирдоп. Важно място в разговора зае темата за спорта и състоянието на спортните съоръжения в Пирдоп – залата на стадиона, която се нуждае от спешен ремонт, самият стадион, охраняването на новата спортна площадка, която бе открита през есента.
Постъпи предложение и от библиотеката да се организират срещи с писатели, хора на изкуствата, фестивал на книгата. Изказани бяха и специални благодарности към фирмата от пенсионерските клубове, началното училище и танцов ансамбъл „Средногорие“ за подпомагане на тяхната дейност.

 

Добави коментар