Активна залесителна кампания

Пословична е обичта на българина към гората – извор на живот. През вековете той я е възпял в много народни песни. Вече за 83-ти път всяка първа седмица на април в страната се провежда залесителна акция за увеличаване на гората и овладяване на ерозиралите зони в планините. Началото е било поставено през 20-те години на миналия век, когато опустошителни порои са нанесли непоправими поражения. Тогава българското правителство се е обърнало за помощ към Франция, която изпраща един от най-големите лесовъди специалисти Вожели. Под негово ръководство започва залесяване най-напред в Казанлъшко, а после в Копривщица, Мирково.
Тази година основната част от подготовката и провеждането на „Седмицата на гората“ се пое от Държавно лесничейство Пирдоп, общинските администрации, общинските горски звена, училища и държавни институции. Залесителни акции се проведоха в Челопеч, Пирдоп, Антон, Мирково, Чавдар и др. Общо ДЛ-Пирдоп ще залеси тази година 600 дка.

Община Пирдоп

Държавно лесничейство – Пирдоп откри Седмицата на гората

Сутринта на 7 април пред сградата на Държавно лесничейство – Пирдоп се състоя кратко тържество, посветено на Седмицата на гората. Тази година тя се провежда по инициатива на президента на Републиката под мотото: „Да посадим дърво, да отгледаме надежда“!
Тържеството бе открито от директора на Държавното лесничейство инж. Светослав Петров, който поздрави колеги и приятелите на природата с професионалния празник, който не се отбелязва на софра, а се работи интензивно с кирка и лопата в ръка за увеличаване на българската гора. В словото си той каза, че е дошло време техният труд да се оценява по достойнство от обществото. Хората вече узряха да обръщат по-сериозно внимание на природата и се отнасят европейски към нея.
Директорът на лесничейството благодари за положените усилия през миналата година и прикани всички да проявят още по-голяма съзнателност и старание при изпълнение на своите задължения и особено по време на залесителната кампания. Той съобщи резултатите от проведената номинация в две категории: за цялостен пример в лесовъдната практика и горски стражар на годината. За първата бе определен Генко Иванов, а за втората – Димитър Райков. На отличените бяха връчени грамоти и награди, след което двамата засадиха туя в двора на лесничейството.
 

• В хубавата слънчева сутрин на 10 април лесничеи от ДЛ – Пирдоп и Общинско звено Гора извършиха залесяване на озеленителен пояс в западната част на град Пирдоп.Участници в това мероприятие бяха и Антоанета Илиева – кмет на община Пирдоп, зам.-кметовете Симеон Симеонов и Мария Шентова, Димитър Гочев – председател на ОбС, служители от ОбА – Пирдоп, инж. Светослав Петров – Директор на ДЛ – Пирдоп, Добринка Балканджиева – р-л звено „Гора“.
Те засадиха питомен кестен, явор, ясен, липа, червен дъб. 400-те едроразмерни фиданките бяха осигурени от Ф „Екофорест“ ООД, на стойност 3600 лв.
С това мероприятие се слага началото на една инициатива за възстановяване на ветрозащитните пояси като цяло, озеленяване на пешеходната алея посока Златица и други такива.

Община Антон

Дъждовното време не попречи на около 200 души ученици от Основното училище, ОбА, РПУ – Пирдоп, Държавно лесничейство, начело с кмета на общината инж. Стоян Гарчев да се включат активно в залесяване на ерозирал участък в Стара планина, североизточно от селото, който граничи с Национален парк „Централен Балкан“. Досега там са залесени 50 дка. На 9 април бяха залесени още 10 дка. със 7000 фиданки.
Старши лесничей инж. Надежда Недкова, началник на 4-ти горско-стопански участък от ДЛ – Пирдоп, инструктира ентусиастите как да извършват залесяването с черен бор. Фиданките са от държавния разсадник в Мирково. Участниците в залесяването бяха изненадани от група от около 25 души от София, които пристигнаха с автобус. Оказа се, че групата е от КТ „Подкрепа“, водени от Константин Тренчев, Александър Загоров – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и Анелия Начева – председател на федерация „Земеделие и горско стопанство“ – КТ „Подкрепа“. Президентът на КТ „Подкрепа“ се срещна в Пирдоп с директора на ДЛ инж. Светослав Петров. Конфедерацията е проявила желание нейни членове да участват в залесителната компания в Антон, още повече, че в ДЛ – Пирдоп има изградена СС „Подкрепа“.
Ал. Загоров сподели, че Седмицата на гората предполага обществото да предяви по-широк отзвук. „Ние дълбоко уважаваме хората, които са избрали професията лесничеи, които по всяко време на годината, в студ и в пек, в дъжд и сняг са навън. С нашето присъствие в Антон ние провеждаме едно знаково мероприятие, с което показваме нашето уважение към този труд, разбиране на трудностите и желание заедно да ги преодоляваме“.
Анелия Начева се изказа ласкаво за Цветана Каменова, председател на СС „Подкрепа“ към ДЛ – Пирдоп, която проявява голям ентусиазъм към работещите в лесничейството за достойно заплащане на техния труд и получаване на договорените социални придобивки в КТД.

Община Челопеч

На 5 април дворът на Старото училище беше изпълнен с ученици и по-възрастни хора. Кукерският клуб „Златното руно“, с председател Златан Караджов, организира засаждане в района на 50 липови фиданки. Най-активни бяха младите хора. Кукерският клуб е възстановил със собствени средства една от стаите, която се използва за клуб. Извозени са четири камиона с отпадъци. Идеята е обширния двор на някогашното школо да се превърне в добре подредено, озеленено и залесено място. Секретарят на общината Нина Калоянова информира присъстващите, че има разработен проект за основен ремонт на сградата, в която ще бъде изградена спортна зала. В момента, усилията са насочени за намиране на финансиране на обекта.

Млади фиданки от червен бук и акация бяха засадени на 8 април 2008 г. на пустеещи земи в местността „Картал кая“ в землището на Община Челопеч. Мероприятието бе организирано от Държавно лесничейство гр. Пирдоп, с активното съдействие на кмета на Челопеч и ОбА. Сериозно бе участието и на ученици от Основното училище  „Св. Св. Кирил и Методий“, ръководени от директорката и класните ръководители. Взеха участие и екип еколози от „Челопеч Майнинг“ ЕАД.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Челопеч

Последния ден от ваканцията учениците от V до VIII клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ участваха заедно с общински администрация Челопеч и представителите от „ Челопеч майнинг“ АД – Константина Градева и Саня Въжарова в засаждане на акация и американски дъб на територията на общината.
Както всяка година и тази мероприятието беше перфектно организирано от ДЛ – Пирдоп. Учениците изпитаха истинско удоволствие от своя труд. Присъствието и примера на кмета – Алекси Кесяков, секретаря на общината – Нина Калоянова, директора на училището – Цветана Радева и учителите В. Панджерова, Р. Ингилизова, Н. Тошкова и Ст. Стойнова, допринесоха за приятната атмосфера не само по време на работа а и след това, когато в местността „Корминеш“ учениците обядваха и играха и се веселиха сред природата до късния следобед.
Един приятен ден изпълнен с труд, емоции и удоволствие от мисълта, „че човек не е живял напразно, ако в живота си е посадил поне едно дърво…“

Добави коментар