Аграрната гимназия в Златица ще съществува!

Инж. Магдалена Иванова, директор АТПГ

Жителите на Златица са особено чувствителни за съдбата на Аграрно-техническата професионална гимназия, която за голяма част от тях е учебното заведение, което са завършили. По този повод директорът на училището инж. Магдалена Иванова даде следното изявление:
„В Аграрно-техническата гимназия се осъществява нормален учебен процес, както във всички подобни средни специални учебни заведения. В нея се обучават 189 ученика. Имаме решение за пет паралелки: механизация на селското стопанство, икономист-мениджър, електрификация, задочна паралелка – икономика и една вечерна след 16 год. – електрификация. Общо персоналът е 30 души, от които 21 преподаватели.
Заявявам най-отговорно, че умишленото тиражираните слухове за закриване на училището, или евентуално сливането му с пирдопската Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии, не отговаря на истината. Тази година ще се преборим успешно с всички наши конкуренти и ще преодолеем трудностите, които стоят пред нашата гимназия със 75-годишна история. Убедена съм, че тя ще пребъде в бъдещето!“