Новини

Обява за инвестиционно предложение от „Аурубис България“ АД гр. Пирдоп

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.) „Аурубис България” АД 2070 гр. Пирдоп, Промишлена… Прочети още

Покана МИГ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон” П О К А Н А Уважаеми членове на Общото събрание, На основание чл. 42 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на Сдружение „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон” с адрес на управление:  гр. Пирдоп, пл. „Тодор… Прочети още

Елаците-Мед обяви лятната Стажантска програма за 2022 г. по време на „Национални дни на кариерата‟

Елаците-Мед АД взе участие в най-голямото кариерно изложение „Национални дни на кариерата‟, което се проведе на 29 март в НДК. На щанда на компанията търсещите кариерно развитие или стаж бяха посрещани от Даниела Горанова, ръководител отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“, и Мариана Вътева, експерт в отдела.