Софийски регионален вестник „Камбана“ излиза двадесет и четвърта година /от 13 декември 1991 г./ без прекъсване. Той е частно издание на „Камбана прес“ ЕООД. Разпространява се на територията на бившия Софийски окръг, Народното събрание, отделните министерства, Областната управа, СБЖ, в неправителствени организации.

Вестникът е седмичник, формат А3, 16 страници, в два цвята. Излиза в петък.

„Камбана“ е вестник за информация, икономика, екология, политика, култура. Той е независимо издание, необвързан с политическа партия и бизнес структура. До момента вестникът се издържа единствено от собствените си приходи – продажби, абонамент, реклама, както и от допълнителни дейности – издателска дейност, предпечатна подготовка, визитки, бланки, некролози, фото услуги, които се извършват в офиса на „Камбана прес“ ЕООД.

Вестникът има свой точен адресат. На страниците му читателите имат възможност да изкажат своите мнения и становища по животрептящи проблеми и конфликти, касаещи ги пряко.

В.“Камбана“ се отличава с широк тематичен обхват и коментарно-обзорен характер. Стремежът на редакционния екип е не само да осигури богата информация за събитията в общините от региона, да предоставя на своите читатели обективен и задълбочен коментар от различни гледни точки, но и да стимулира гражданската активност за решаването на значими социални проблеми.

През годините на своето съществуване, в.“Камбана“ е бил предпочитан партньор за много институции и неправителствени организации, с които е участвал в реализирането на съвместни проекти и регионални инициативи.

Вестник „Камбана“ е член на Българската асоциация на регионалните медии /БАРМ/

За екипа на вестника „различният вестник“, както сме определили нашето издание и което правим вече 20 години, както и издателската дейност ни дават самочувствието, че сме участници в демократизирането на обществото ни, като част от обединена Европа.