Обява за свободно работно място в „Елаците-Мед“ АД

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:

Инженер, електромеханично оборудване

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше електротехническо образование;
 • Да притежава свидетелство за управление на МПС кат. В;
 • Трудов стаж по специалността – минимум 1 година;
 • Отлично владеене на MS Office;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо ще се счита за предимство;
 • Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност.

Задължения и отговорности:

 • Извършване измервания на електрически и неелектрически величини и вентилационни инсталации;
 • Извършване диагностика на лагерите на двигатели, центроване и куплиране на машини;
 • Извършване измервания относно безопасната експлоатация на машини, съоръжения и обекти, както и въвеждането им в експлоатация;
 • Оценяване на безопасните условия на труд на работните места.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

 

Месторабота: Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед“ АД, с. Мирково

 

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 30.11.2018 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.

Добави коментар