Обява за работа от „Елаците-Мед“ АД

 

„ЕЛАЦИТЕМЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободно работно място за Обогатителен комплекс, с. Мирково, за длъжността:

Електромеханошлосер КИП и А

 

Изисквания към кандидатите:

 • Средно/средно специално техническо образование, специалност – „Промишлена електроника“, „Контролно-измервателни прибори и автоматика“, „Автоматизация“, „Комуникационни технологии“ и други сродни.
 • Опит на подобна позиция е предимство;
 • Компютърна грамотност;
 • Техническа грамотност и способност да разчита и разработва електрически схеми;
 • Да притежава трета квалификационна група по електробезопасност;
 • Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност;

 

Необходими документи:

 • Автобиография с актуална снимка;
 • Копие от диплома за средно образование;
 • Копие от удостоверение за придобита трета квалификационна група по електробезопасност;
 • Мотивационно писмо;
 • Препоръки от предишни работодатели, ако има такива;

 

Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 12.05.2018 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Добави коментар