Лятна стажантска програма 2018 в Елаците-Мед предлага нови възможности

 

 

 

Елаците-Мед АД провежда за осми пореден път лятна Стажантска програма.  Тя стартира с представянето ѝ в Ден на кариерата, организиран на високо ниво от Кариерния център на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”.

Даниела Горанова, ръководител „Набиране на персонал, обучения и квалификация“ в „Елаците-Мед, изнесе презентация за лятната Стажантска програма на дружеството.  Тя запозна студентите с условията за стаж във фирмата, като каза, че тази година могат да кандидатстват неограничен брой кандидати. Информира ги за периода на стажа, който е с продължителност от един до три месеца, в зависимост от възможностите на кандидатите и наставниците. Г-жа Горанова съобщи, че тази година е осигурен транспорт до двете основни производствени направления за всички стажуващи.

Стажантската програма дава възможност на младежи, завършили III, IV и V курс на технически и икономически специалности от различни висши учебни заведения, както и на млади специалисти без стаж по специалността, да преминат летен стаж. Той е платен и се провежда в реална работна среда в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе и в Обогатителен комплекс, с. Мирково от юли и до септември.

Летният стаж е част от програмата за корпоративна социална отговорност и важен елемент от ефективната политика по управление на човешките ресурси на дружеството. Досега в стажантските програми са участвали повече от 190 студенти от различни специалности, като част от тях вече се присъединиха към екипа на Елаците-Мед АД.

 

 

 

 

Добави коментар