Елаците–Мед АД набира документи на кандидати за лятна Стажантска програма 2018 г.

 

Елаците–Мед АД набира документи на кандидати за лятна Стажантска програма 2018 г.

Устойчиво развитие – стандарт за качествен живот

 

Програмата ще се проведе на територията на Обогатителен комплекс, с. Мирково и Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе

Тя е насочена към студентите, завършили III, IV и V курс или млади специалисти без стаж по специалността

 • В нея могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по следните или сходни на тях специалности:
 • Разработване на полезни изкопаеми;
 • Обогатяване и рециклиране на суровини;
 • Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ;
 • Маркшайдерство и геодезия;
 • Механизация на минното производство;
 • Автоматика, информационна и управляваща техника;
 • Електроенергетика и електрообзавеждане;
 • Електроника;
 • Геология;
 • Геология и геоинформатика;
 • Хидрогеология и инженерна геология;
 • Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето;
 • Телекомуникации;
 • Химично инженерство;
 • Технология и управление на транспорта;
 • Хидротехническо строителство;
 • Строителство на сгради и съоръжения;
 • Транспортно строителство;
 • Международни икономически отношения;
 • Икономика и управление на индустрията;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Бизнес администрация;
 • Управление на туристически дейности.

 

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Академична справка за успех.

 

Фирмата предлага:

 • Служебен транспорт;
 • Осигуряване на храна;
 • Месечно възнаграждение;
 • Дългосрочно сътрудничество;

 

Как да кандидатствате?

Изпратете необходимите документи на e-mail: jobs@ellatzite-med.com  или

Адрес:   „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“, с. Мирково 2086, Община Мирково, Софийска област

 

НЕ по-късно от 15 май 2018 г.

 

Посочете периода, за който желаете  и имате възможност да бъдете на стаж в „Елаците-Мед” АД, като имате предвид, че минималният срок е един месец.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Добави коментар