Традицията продължава – дърва скоро няма да има!

 

На заседание на ОбС – Златица, проведено на 28.06.2010 г., кметът на общината Нонка Каменова е внесла докладна записка и проект за решение за почистване на просека под далекопровод в местността Бакаджик.
Общинските съветници добронамерено приеха предложеното решение, което касае снабдяване на населението с дърва.
И този път Каменова е докладвала неподготвена. Защото на терена се оказва, че няма такава просека. Кметът на общината неправилно е формулирала решението. Не е трябвало да предлага почистване, а изграждане на просека. Това означава, че ще има трайна промяна в начина на ползване на земята. До момента тя е служила за производство на дървесина, от която общината постоянно ще има приходи, а при направата на просека тези приходи ще спрат, защото площта ще се поддържа гола. Затова в Закона за горите е предвидена специална процедура по учредяване на сервитути, а институцията, на която е учреден сервитутът, заплаща съответен наем. По този начин се компенсира загубата на собственика на площта, затова, че не получава приходи от дървесина.
В случая на ОбС е предложено да гласува почистване на просека, която не съществува. На практика се оказва, че трябва да се изгради нова и в докладната на кмета е следвало да се запише изграждане, а не почистване.
Питаме се защо Нонка Каменова не иска да получава наем за тази площ и не е стартирала процедура за учредяване на сервитут. Може би, защото не познава законите?… Наша проверка установи, че имотът, в които попада просеката е Публична общинска собственост. А какво е разпореждането с такава собственост е указано много добре в Закона за общинската собственост.
Дали Нонка, знаейки обстоятелството нарочно е направила опит да заобиколила законите, въпреки, че онова, което е предложила е в ущърб на общинския бюджет?
По повод просеката, от общинска администрация разбрахме, че снабдяването на населението с дърва за огрев и строителна дървесина се отлага неизвестно за кога във времето, тъй като на 19 август е трябвало най-накрая да се възложи маркирането на одобрените отдели, но не са се явили кандидати – Защо ли?…
В най-добрия случай, може би дърва ще има след падането на първия сняг!..

 

Добави коментар