С едноминутно мълчание съветниците почетоха паметта на загиналата Златица

 На 25 май ОбС-Златица проведе редовно заседание. В дневния ред бяха включени три основни точки, които бяха разгледани за 36 минути в отсъствието на кмета на общината. Нонка Каменова се яви в края на сесията, когато предстоеше да дава отговори на питания.
В началото на заседанието общинският съветник Тома Найденов предложи с едноминутно мълчание да бъде почетена разрухата и гибелта на община Златица. С голяма болка той сподели, че на фона на нищо неслучващо се в общината, неслучайно единствено в цялата страна само в Златица не бе честван българският празник 24 май. В същото време делото на светите братя бе отбелязано във Ватикана, САЩ, Русия и други държави, но не и в Златица. Това е подигравка и незачитане на труда на учителите и българщината. Основно вината е на кмета на общината и на ръководствата на двете гимназии.
Петър Белишки каза, че и в най-малките села се отбелязва 24 май. На тази дата в Златица бе мъртвило, а в Пирдоп целият град празнуваше. Като председател на читалището, той пое своята вина и попита какво би могло да се предприеме, след като на питане към кмета на общината какво ще се прави по празниците, Нонка Каменова му е отговорила, че тя е кмет и каквото каже, това ще бъде.
Сашка Кърпарова сподели, че не е могла да отговори на гражданите защо няма честване. Сценарият на Нонка Каменова се пази в тайна. Поне да бяха пуснали по радиоуредбата „Върви, народе възродени!“.
Здравко Тодоров каза, че се е почувствал унижен. Довел е от София свои близки да видят как се празнува в Златица, но са останали излъгани.
Гражданинът Стоян Шиеков каза, че е разбираемо възмущението на хората. Той предложи да има материално-наказателно изражение чрез намаляване заплатата на кмета. Както е известно, наскоро седем съветници гласуваха осезаемо увеличаване на заплатата на Нонка Каменова и направиха стойността й най-високата в района.
Общинският съветник Тодор Чомпалов призова да се изпълни предложението и се изправи, като зае мълчалива поза. Всички в залата последваха неговия пример. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на умиращата Златица, докарана в положение на предсмъртна агония от безхаберието и некадърността на доказалата своята непригодност като кмет Нонка Каменова.

Отложи се разглеждането на молби за помощи.

По първа точка председателят на Постоянната социална комисия д-р Маргарита Йорданова информира, че са разгледани две молби за искане на помощи. Поради пропуски в депозираните документи, които не отговарят на приетите правила, разглеждането на молбите бе отложено.
За следващото заседание се отложи и утвърждаването на предложения от АТПГ списък на 15 отличника, които следва да получат по 90 лева за изминалата учебна година. Не е спазено изискването учениците да бъдат от социално слаби семейства.

ОбС определи максималните цени за таксиметров превоз на пътници

От 26 май влиза в сила чл. 24 а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози. Според него, ОбС определя максималните цени за таксиметров превоз на пътници. Николай Додеков се възмути, че кметът е хвърлил лист хартия, а го няма да обоснове предложението си в докладната записка. Предвид оставащите няколко часа до влизането в сила на промените в Закона, председателят на бюджетната комисия Диляна Дилова призова да бъде подкрепен проектът за решение.
ОбС определи пределната цена на дневната тарифа за 1 километър пробег да е 1.00 лв., а нощната тарифа – 1.20 лв. с ДДС. Предвид конкуренцията и тежкото финансово положение на населението, водачите на таксиметрови автомобили могат да превозват и на по-ниски цени.

Промени в структурата на общинско звено „Гора“

ОбС разгледа докладна записка на кмета на общината от 16 май. Тя бе раздадена от ръководителя на звеното инж. Александър Воев. На 9 април 2011 г. влезе в сила новият Закон за горите. Според него, собствениците на гори организират опазването на горските територии и действията относно предотвратяване на нарушения. Тези функции се изпълняват от лица с лесовъдско образование, които имат 11 задължения. Тези изисквания налагат промени в досегашната структура на ОЗ „Гора“.
ОбС утвърди обща численост от 7 щатни бройки – ръководител на звеното, главен лесничей, техник горско стопанство и трима горски стражари. В тази връзка се увеличават с 6400 лв. параграфа заплати, с 1100 лв. – задължителните осигурителни вноски и със 700 лв. за облекло.

***
След появяването на кмета на общината, към нея бяха отправени редица питания. С цел да се измъкне от тях, Нонка Каменова за пореден път обеща, че ще даде писмен отговор. И на тази сесия Диляна Дилова настоя кметът да даде ясен и точен отговор защо при условие, че има решение на ОбС, не се изплащат на в. „Камбана“ редовно публикуваните актове на съвета. В свой стил Нонка Каменова не отговори. Диляна Дилова определи нейния мандат като изпълнен с лъжи и лицемерие.
Кметовете на селата информираха, че на техните заявки кметът не реагира. Нонка Каменова упорито бави провеждането на процедура за избор на изпълнител на инфраструктурни обекти в Петрич, за които от месеци и години ОбС е дал своето съгласие. На въпроса кога ще се почистят коритата на реките, Нонка Каменова се оправда с комисията по бедствия и аварии, че нямало средства и отнесе нещата към някакъв виртуален проект.
Петя Чолакова сподели, че след близо 3 месеца чакане е получила писмен отговор от кмета, на отправеното към нея питане. Само дето отговорът въобще не кореспондира с поставения въпрос.

One thought on “С едноминутно мълчание съветниците почетоха паметта на загиналата Златица

  1. инж. Н. Колев

    Чета местния вестник Камбанка, така му казвам, по мое усмотрение. И недоумявам. До като бях р-л на местното т.н. звено „Гора“, за шест месеци, нищо особено не се случи, освен снабдяване на дърва за инвалиди, социално слаби, столетници и част от местното население. Защо пиша ли? Ами защото ме боли все още за местното население. Защо ме боли ли, ще каже някой. Боли ме, щото освен личното, някоя година стаж за пенсия, ме интересуваше горската част на общината. Не се случи, защото просто избягах, както и писаха местните вестници тогава. Избягах, не поради щети на Златишката гора, просто чинно дочаках края на договора си. До като бях, започнахме да работим по проект за залесяване на незалесени горски територии – голини, собственаст на Общината. Не е реализиран, по последните ми сведения. В кратуната си имах още идейни проекти, които не са намерили реализация. Но се оттеглих заради местните междуособици. Общината като малка, има много голям потенциал. Това е.

Добави коментар