Искам да продължа започнатото

  

Инж. София Стефанова Торолова е родена в гр. София. Завършила е две магистратури в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“-„Автоматизация и информационна техника и управление“ и „Индустриален мениджмънт“. В продължение на 20 години е работила в „Елаците Мед“АД, на различни позиции. В последните години е заемала позицията Мениджър към Дирекция „Човешки ресурси“ в компанията. Била е общински съветник в родното си село Челопеч и председател на местното читалище „Труд и постоянство 1901″. От 31 юли 2013 г. е Зам.-областен управител на София област. Омъжена, с две деца.

– Г-жо Торолова, как се развива към момента предизборната Ви кампания?

– В настоящата предизборна кампания избирателите могат да гласуват преференциално за всички кандидати за народни представители от всички политически партии. Изборният кодекс дава възможност чрез гласа на хората да бъде спечелено избираемо място и партийната листа да бъде подредена по различен начин. Преференциалният вот ще позволи избора на най-удачния според избирателите кандидат. Лично за мен преференциалният вот в общините в Средногорието ще бъде оценка за моята едногодишна работа като Зам. областен управител на Софийска област

– Как ще коментирате факта, че получихте подкрепа при подредбата на листата и от други общини, намиращи се в близост до Средногорието?

– Бих искала да благодаря на всички, които ме подкрепиха.Оценявам високо постъпката на партийните организации от Правец и Етрополе и благодаря лично на кмета на гр. Правец – Румен Гунински, както и на общинския съветник от Етрополе Владимир Александров. 

За мен е важно да получа подкрепата и от Средногорието.. През последната година усилията ми бяха насочени в много голяма степен към региона. Само в рамките на една година в екип с Корнелия Нинова и Кирил Добрев осигурихме над 30 млн. лв. инвестиции за общините в Средногорието. Факт е и ремонтът на пътя през прохода Кашана. Радостна съм от факта, че към края на месеца ще приключи първият етап от планираните ремонтни дейности. Наскоро посетих обекта и бих могла да кажа, че изпълнението е на професионално ниво. Надявам се и хората да останат доволни от свършената работа. Сред проектите, в които са инвестирани средства, се нареждат и училището в Златица, сметището, както и други проекти в общините на Средногорието. 

– Какво Ви подтикна да се кандидатирате за народен представител?

– Основният ми мотив бе, че хората от Средногорието заслужават добър живот. От индустрията в района се формира голяма част от брутния вътрешен продукт на страната ни. В региона се развива част от голямото индустриално производство на България, като същевременно това допринася и за по-добрия живот на местните общности. Разбира се, ще продължим да работим в насока осигуряване на устойчивото развитие на Средногорието, като имам заложени идеи и план за реализацията му. 

Смятам, че благодарение на опита ми като зам.-областен управител на Софийска област, съм запозната с най-съществените елементи от живота на хората и съм уверена, че мога да продължа да работя и да бъда полезна. 

– По какъв начин работите с бизнеса в региона?

– Смея да твърдя, че успяваме да работим успешно с бизнеса в региона. В момента реализираме съвместна идея между малкия и средния бизнес в региона на Средногорието, която ще допринесе за възходящото му развитие. Инициирана бе среща между местния малък и среден бизнес и представители на Индустриален Клъстер Средногорие, където активно си партнират големите предприятия и общините от Средногорието, по време на която бяха разисквани и поставени множество въпроси. Смятам, че срещата бе от особено значение за бъдещото развитие на региона. Стремим се към създаване на подходяща среда, която да стимулира производството, бизнеса, услугите и развитието на икономиката на региона като цяло, По този начин ще се допринесе и за осигуряването на устойчива среда, в която местните общности да се радват на добър и спокоен живот. Изграждането на дългосрочна стратегия с ясна визия за развитие на региона за времето след 20-30 години, е от съществено значение. Това е времето, в което природните ресурси ще бъдат изчерпани и именно днес имаме възможността да определим какъв ще бъде хоризонтът на развитие на Средногорието.

– Как ще коментирате настоящото положение на МБАЛ Пирдоп?

– Полагат се усилия от страна на МЗ, РЗИ, РЗОК, бизнеса и общините, за да се стабилизира МБАЛ Пирдоп и за да могат да се предлагат качествени медицински услуги. Ще продължа да съдействам както на ръководството на болницата, така и на кметовете на общините за всичко свързано с държавата по отношение на здравните услуги на населението. Болницата не е лукс, а е необходимост и трябва да я има.

– Как бихте коментирали финансовото състояние на община Пирдоп? 

Наскоро общината се нуждаеше от финансова помощ, която правителството осигури. Необходим е повече контрол върху изразходването на финансовите средства в общините, като това важи не само за община Пирдоп, но и за останалите общини в региона. Трябва да се засили и контролът върху събираемостта на данъците, защото това са основните приходи на всяка една община, като е важно и наблюдението, което се осъществява от страна на ОбС. 

– Какво е Вашето мнение относно казуса с таксата за детските градини? 

– Необходим е диалог между Община Пирдоп, ОбС Пирдоп и родителите, и тогава проблемът ще бъде решен по най-правилния начин. Всяка община сама изготвя бюджета си и определя приоритетите за финансиране, а най-важен приоритет са децата ни, защото те са бъдещето на района. Добре е да бъдат съгласувани средствата в бюджета. ОбС трябва да изработи една програма за финансирането не само на детските градини, а и на училищата. Важно е децата да се обучават тук, на територията на общината.

Община Пирдоп има проект за енергийна ефективност на детските заведения, като към момента търсим варианти на финансиране на този проект.. 

– Според Вас как може да се допринесе за по-качественото образование в региона?

– Вече стартирахме проект за въвеждането на дуалната система за професионално образование, като той трябва да бъде цялостно осъществен. Бизнесът се нуждае от квалифицирана работна ръка, като именно дуалното образование е начинът младите хора да придобият необходимите им знания и опит.Учебните заведения и бизнеса трябва да работят заедно. Имаме подкрепата на бизнеса и ще продължим да работим в тази посока.

– Какви са вижданията Ви по отношение развитието на културата в региона?

– Развитието на културата е един от основните приорити за мен. Гордея се, че живея в район, в който културата е на високо ниво и помагам с каквото мога за нейното развитие и дообогатяване. Общините са длъжни да отделят в бюджетите си достатъчно средства за съхраняване на читалищата, защото това са средищата на духовността. 

– Как ще коментирате възможностите за спорт в Средногорието?

– Бих искала да приветствам инициативата на кмета на община Мирково – Цветанка Йотина, за започването на строежа на спортен център на територията на общината, който ще бъде едно уникално съоръжение, където децата и възрастните ще могат да спортуват.

Би било хубаво в повече населени места в Средногорието да бъдат изградени подобни спортни съоръжения. Към момента Челопеч разполага с такова, както и Пирдоп, но там са необходими известни инвестиции и подобрения. В Средногорието има множество спортни клубове, съставени от талантливи и амбициозни деца и юноши, които имат своите постижения. Всички те биха могли да тренират на едно място, под шапката на една спортна школа, която да се казва „Средногорец“ например. По този начин средствата биха били канализирани и насочени към едно конкретно място и биха могли да се изразходват по-умело.

– В коя област смятате, че можете да продължите най-успешно своята работа? 

– Бих искала да продължа своите усилия в областта на социалната политика, икономиката и екологията, защото смятам, че имам с какво да допринеса за бъдещото успешно развитие на региона на Средногорието. Фактът, че съм запозната с нуждите и стремежите на местната общност, ми позволява да работя в насока реализирането им, за да може Средногорието да бъде един притегателен център както за инвестиции, така и за живот.

 Купуването и продаването на гласове е престъпление! 

Добави коментар