В община Мирково се подменят 6 км. бордюри по проект

В община Мирково текат дейности по проект „Рехабилитация на населените места в община Мирково“. Предвидено е подмяната на 6 км 275 м бордюри и асфалтирането на 29 улици. Изпълнението на проекта е по договор № 23/322/00788 от 07.11.2012 г. и № 23/322/01088 от 14.12.2013 год., а финансирането е по Мярка 322 от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Размерът на помощта е 2 540 629, 70 лв. 

Предвидените за рехабилитация улици са в лошо състояние, има изградени улични бордюри, тротоари и настилка от чакъл и трошен камък, за които липсва необходимата равност. Бордюрната регула е с недостатъчна височина, а на места липсва. Затруднено е автомобилното и пешеходно движение. Извършването на частични ремонти и изкърпвания, каквито са правени до момента, не е решило проблема. Ето защо е нужно да бъде извършена цялостната рехабилитация на уличната мрежа, а бордюрите да се разрушат и да се изградят отново, за да се осигури нормално оттичане на повърхностните води.

При приключване на подмяната на бордюрите ще започне асфалтирането на улиците. 

По проект „Рехабилитация на тротоари в село Мирково“ пък е предвидено да бъде изградена нова тротоарна настилка. Тя ще бъде със следната конструкция: 5 см. тротоарни плочи 40/40; 4 см. пясъчно легло и 20 см. трошен камък.

Добави коментар