Благодарствен адрес

Благодарност

От името на жителите на село Църквище изказвам най-сърдечна благодарност
на ръководствата на „Елаците мед“- АД за направеното дарение на новосъздадения
Клуб на пенсионера.

Пожелаваме професионални успехи на предприятието и продължаване на добрите взаимоотношения между фирмата и кметствата.

Стоянка Петрова –

кмет на кметство Църквище

Добави коментар